ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ-12 2019-2020 - velle travel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Κ-12 ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2019-2020
Α ' ΓΥΡΟΣ


ΕΠΣ   -  1η  αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 ΚΑΣΤΩΡ Β’

ΚΑΣΤΩΡ Α’  
ΕΠΣ   -  2η  αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

Μ. ΑΛΕΞ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΩΡ Β’

ΚΑΣΤΩΡ Α΄

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΕΠΣ- 3η   αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΣΤΩΡ Β΄

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΚΑΣΤΩΡ Α΄

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΠΣ-  4η   αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΑΣΤΩΡ Β΄

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΣΤΩΡ Α΄

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΓΠ.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
                                ΕΠΣ-  5η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΚΑΣΤΩΡ Β΄

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΚΑΣΤΩΡ Α΄

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΕΠΣ -  6η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΚΑΣΤΩΡ Β’

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΚΑΣΤΩΡ Α΄

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΕΠΣ – 7η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΚΑΣΤΩΡ Α΄

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΚΑΣΤΩΡ Β΄

Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΣ- 8η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΚΑΣΤΩΡ Α΄

Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΩΡ Β΄

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΣ- 9η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

Γ.Π.Ο.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΚΑΣΤΩΡ Α΄

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΣΤΩΡ Β΄

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣΕΠΣ- 10η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΣΤΩΡ Α΄

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΑΣΤΩΡ Β΄

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ


  
ΕΠΣ- 11η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΚΑΣΤΩΡ Α΄

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΚΑΣΤΩΡ Β΄