ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ-14 2019-2020 - ΟΡΙΖOΝΤΕΣ & art box

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  Κ-14  ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  2019-2020
Α'   ΓΥΡΟΣ


ΕΠΣ   -  1η  αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

ΚΑΣΤΩΡ

ΡΕΠΟ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΡΕΠΟ  
ΕΠΣ   -  2η  αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

Μ. ΑΛΕΞ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΚΑΣΤΩΡ

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ
ΕΠΣ- 3η   αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΣΤΩΡ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΡΕΠΟ

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

ΡΕΠΟ
ΕΠΣ-  4η   αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΣΤΩΡ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΡΕΠΟ

Μ.ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΡΕΠΟ
                                ΕΠΣ-  5η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΚΑΣΤΩΡ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΡΕΠΟ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΡΕΠΟ
ΕΠΣ -  6η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΚΑΣΤΩΡ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

Μ.ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΡΕΠΟ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΡΕΠΟ
ΕΠΣ – 7η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΚΑΣΤΩΡ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

ΡΕΠΟ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΡΕΠΟ
ΕΠΣ- 8η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΑΣΤΩΡ

ΡΕΠΟ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΡΕΠΟ
ΕΠΣ- 9η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΚΑΣΤΩΡ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΡΕΠΟ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΡΕΠΟ


ΕΠΣ- 10η αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΣΤΩΡ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΡΕΠΟ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΡΕΠΟ


  
ΕΠΣ- 11η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

ΚΑΣΤΩΡ

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΡΕΠΟ

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΡΕΠΟ