ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  2020-2021

Α ' ΓΥΡΟΣ


 

ΕΠΣ   -  1η  αγωνιστική

 

 

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΣΚΟΡ

1

ΚΟΡΗΣΟΣ

2

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

 

 

4

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

13

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ

 

 

5

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

12

ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ

 

 

6

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

11

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

 

 

7

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

10

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.

 

 

8

ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ

9

ΝΤΑΗΛΑΚΗ

 

 

3

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -  2η  αγωνιστική

 

 

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΣΚΟΡ

3

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

1

ΚΟΡΗΣΟΣ

 

 

2

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

4

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

 

 

13

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ

6

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

 

 

12

ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ

7

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

 

 

11

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

8

ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ

 

 

10

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.

9

ΝΤΑΗΛΑΚΗ

 

 

5

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -  3η  αγωνιστική

 

 

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΣΚΟΡ

1

ΚΟΡΗΣΟΣ

4

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

 

 

5

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

3

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

 

 

6

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

2

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

 

 

8

ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ

13

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ

 

 

9

ΝΤΑΗΛΑΚΗ

12

ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ

 

 

10

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.

11

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

 

 

7

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -  4η  αγωνιστική

 

 

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΣΚΟΡ

5

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

1

ΚΟΡΗΣΟΣ

 

 

4

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

6

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

 

 

3

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

7

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

 

 

2

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

8

ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ

 

 

13

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ

10

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.

 

 

12

ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ

11

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

 

 

9

ΝΤΑΗΛΑΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -  5η  αγωνιστική

 

 

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΣΚΟΡ

1

ΚΟΡΗΣΟΣ

6

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

 

 

7

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

5

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

 

 

8

ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ

4

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

 

 

9

ΝΤΑΗΛΑΚΗ

3

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

 

 

10

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.

2

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

 

 

12

ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ

13

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ

 

 

11

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -  6η  αγωνιστική

 

 

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΣΚΟΡ

7

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

1

ΚΟΡΗΣΟΣ

 

 

6

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

8

ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ

 

 

5

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

9

ΝΤΑΗΛΑΚΗ

 

 

4

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

10

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.

 

 

3

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

11

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

 

 

2

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

12

ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ

 

 

13

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -  7η  αγωνιστική

 

 

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΣΚΟΡ

1

ΚΟΡΗΣΟΣ

8

ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ

 

 

9

ΝΤΑΗΛΑΚΗ

7

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

 

 

10

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.

6

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

 

 

11

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

5

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

 

 

12

ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ

4

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

 

 

13

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ

3

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

 

 

2

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -  8η  αγωνιστική

 

 

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΣΚΟΡ

9

ΝΤΑΗΛΑΚΗ

1

ΚΟΡΗΣΟΣ

 

 

8

ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ

10

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.

 

 

7

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

11

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

 

 

6

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

12

ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ

 

 

5

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

13

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ

 

 

3

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

2

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

 

 

4

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -  9η  αγωνιστική

 

 

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΣΚΟΡ

1

ΚΟΡΗΣΟΣ

10

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.

 

 

11

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

9

ΝΤΑΗΛΑΚΗ

 

 

12

ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ

8

ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ

 

 

13

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ

7

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

 

 

2

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

5

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

 

 

4

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

3

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

 

 

6

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -  10η  αγωνιστική

 

 

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΣΚΟΡ

11

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

1

ΚΟΡΗΣΟΣ

 

 

10

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.

12

ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ

 

 

9

ΝΤΑΗΛΑΚΗ

13

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ

 

 

7

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

2

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

 

 

6

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

3

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

 

 

5

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

4

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

 

 

8

ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -  11η  αγωνιστική

 

 

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΣΚΟΡ

1

ΚΟΡΗΣΟΣ

12

ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ

 

 

13

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ

11

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

 

 

2

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

9

ΝΤΑΗΛΑΚΗ

 

 

3

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

8

ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ

 

 

4

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

7

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

 

 

6

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

5

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

 

 

10

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -  12η  αγωνιστική

 

 

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΣΚΟΡ

13

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ

1

ΚΟΡΗΣΟΣ

 

 

11

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

2

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

 

 

10

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.

3

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

 

 

9

ΝΤΑΗΛΑΚΗ

4

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

 

 

8

ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ

5

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

 

 

7

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

6

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

 

 

12

ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -  13η  αγωνιστική

 

 

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

ΣΚΟΡ

2

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

13

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ

 

 

3

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

12

ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ

 

 

4

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

11

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

 

 

5

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

10

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.

 

 

6

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

9

ΝΤΑΗΛΑΚΗ

 

 

8

ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ

7

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

 

 

1

ΚΟΡΗΣΟΣ