ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2016-17

logo ΕΠΣΚ.jpg                 ΕΝΩΣΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
       ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 2 – 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ   ΤΗΛ: 2467083728   FAX: 2467083787
www.epskastorias.gr       e-mail: epskast@yahoo.gr
      
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2016-2017

Η  Ένωση  Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  Καστοριάς  αφού  έλαβε  υπόψη:

1.      Το  καταστατικό  της,

2.      Τις  διατάξεις  του  ΚΑΠ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  όπως ισχύει,

3.      Τις  διατάξεις  των  κανονισμών  της  ΕΠΟ,

4.      Τον Πειθαρχικό Κώδικα,

5.      Την  από   6/16-8-2016  απόφαση  του   Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ένωσης


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Την  διοργάνωση της πρώτη (Α) φάσης του Κυπέλλου  Ερασιτεχνών  Ελλάδος  περιόδου  2016-2017  μεταξύ  των  ερασιτεχνικών  σωματείων  της,  η  συμμετοχή  των  οποίων  είναι  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  για  όλα  τα  σωματεία.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όλα τα  παραπάνω  σωματεία  έχουν  την  υποχρέωση  να  υποβάλλουν  μέχρι   26 – 08 - 2016  ημέρα  Παρασκευή  την  δήλωση  συμμετοχής  καταβάλλοντας  ταυτόχρονα το παράβολο που ορίζεται στα 50 ευρώ  για τα σωματεία της Α΄ Κατηγόριας και στα 30 ευρώ  για τα σωματεία της Β΄  Κατηγόριας.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ
Οι  αγώνες  θα  διεξαχθούν  με  το σύστημα απλών συναντήσεων αποκλεισμού (νοκ -άουτ).
Η συμμετοχή του Κυπελλούχου της ‘Ενωσης  στην επόμενη φάση (2η) Του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας είναι υποχρεωτική.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  -  ΕΝΑΡΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ
Το  πρόγραμμα  διεξαγωγής  των  αγώνων  θα  καταρτιστεί  από  την  Επιτροπή  Κυπέλλου  μετά  από  δημόσια  κλήρωση  των  ομάδων  που   θα  πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ Καστοριάς στις  29/08/2015 ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  8:00 μ.μ.  Οι  ημερομηνίες  διεξαγωγής  των  αγώνων των δυο πρώτων γύρων  ορίζονται ως εξής: Α΄ γύρος 3-4/09/2016 και Β΄ γύρος 10-11/09/2016.  Για  κάθε  τροποποίηση  του  προγράμματος  ή  αναβολή  του  αγώνα  η  ΕΠΣ Καστοριάς  είναι  υποχρεωμένη  να  ειδοποιήσει  τα  ενδιαφερόμενα  σωματεία  τουλάχιστον  48  ώρες  νωρίτερα.


ΓΗΠΕΔΑ
Το  κάθε  σωματείο  είναι  υποχρεωμένο  να   δηλώσει  σε  ποιο  γήπεδο  θα  κάνει  τους  αγώνες  του  κυπέλλου.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  το  γήπεδο  θα   το  ορίσει  η  ΕΠΣ Καστοριάς.                      

ΔΕΛΤΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΓΕΙΑΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Οι  ομάδες  σε  όλους  τους  αγώνες  υποχρεούνται   να  έχουν  μαζί  τους  και  να  παραδίδουν  στον  διαιτητή  τα  δελτία  ατομικών  στοιχείων  και  μεταβολών  των  ποδοσφαιριστών  καθώς  και  την  κατάσταση  υγείας τους. 
Στους   αγώνες,  υποχρεωτική  είναι  η  συμμετοχή  σε όλη την διάρκεια του αγώνα,  τουλάχιστον  δύο  ποδοσφαιριστών    κάτω  των  20  ετών (γεννηθέντες  το  1996  και  νεώτεροι).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ
Η  οικονομική  οργάνωση,  η  διαχείριση  και  επιστασία  των  αγώνων  ανατίθεται  στα  γηπεδούχα  σωματεία.  Όλα  τα  έξοδα  του  μετακινούμενου  σωματείου  βαρύνουν  το   σωματείο.  Οι  εισπράξεις  περιέρχονται  σο  γηπεδούχο  σωματείο.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Για  τις  ενστάσεις  του  άρθρου  23  του  ΚΑΠ  το  παράβολο  (γραμμάτιο  είσπραξης)  ορίζεται  ύστερα  από  απόφαση  του  ΔΣ  της  ΕΠΣ Καστοριάς  στο  ποσό  των  35 €.  Οι   διαγωνιζόμενες  ομάδες  μπορούν  να  υποβάλλουν,  περιοριστικά  και  μόνο  δια  του  αρχηγού  τις  ενστάσεις  του  άρθρου  23  του  ΚΑΠ.

ΙΑΤΡΟΣ  ΑΓΩΝΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ
Το  γηπεδούχα  σωματεία  είναι  υποχρεωμένα  να  μεριμνούν,  απευθυνόμενοι  σε  αρμόδιο  φορέα,  για  την  παρουσία  γιατρού  κατά  την  τέλεση  των  αγώνων.  Έχουν  επίσης  την  υποχρέωση  να  αναλάβουν  να  υπάρχουν  στη  διάθεση  των  διαγωνιζόμενων,  μέσα  πρώτων  βοηθειών.

ΕΠΑΘΛΑ
Στον  κυπελλούχο  της  ΕΠΣ Καστοριάς  όπως  επίσης  και  στον  φιναλίστ  θα  απονεμηθούν  κύπελλα  και  μετάλλια.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ
Οι  διαιτητές  των  αγώνων  θα  ορίζονται  από  το  κατά  περίπτωση  αρμόδιο  όργανο  όπως  ειδικότερα  προβλέπουν  οι  διατάξεις  του  κανονισμού  διαιτησίας  όπως  τροποποιήθηκαν  και   ισχύουν  σήμερα. 
Το  γηπεδούχο  σωματείο  είναι  υποχρεωμένο  να  εξοφλήσει  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα  το  σύνολο  της  δαπάνης  της  διαιτησίας.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  ο  διαιτητής  έχει  το  δικαίωμα  να  μην  διεξάγει  τον  αγώνα.  Ο  αγώνας  αυτός  κατακυρώνεται  υπέρ  της  αντιπάλου  ομάδας.

ΤΗΡΗΣΗ  ΤΑΞΗΣ
Τα  γηπεδούχα   σωματεία  πρέπει  να  λαμβάνουν  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  πρόληψης  και  καταστολής  πράξεων  που  δυσφημούν  το  άθλημα  ή  διεγείρουν  το  φίλαθλο  κοινό   και  είναι  υπεύθυνα  για  κάθε  αντιαθλητική  ενέργεια  των  ποδοσφαιριστών ,  των  μελών  και  των  οπαδών  τους.  Σε  περίπτωση  που  δημιουργηθούν  επεισόδια  θα  τους  επιβάλλονται  με  απόφαση  της  πειθαρχικής  επιτροπής  της  Ένωσης  οι  προβλεπόμενες  από  τον  ΚΑΠ  ή  από  άλλους  κανονισμούς  ή  αποφάσεις  του  ΔΣ  της  Ένωσης,  κυρώσεις.

ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με  την  αποδοχή  της  προκήρυξης  τα  σωματεία  και  τα  φυσικά  πρόσωπα  (ποδοσφαιριστές,  παράγοντες,  κλπ.)  αποδέχονται  ανεπιφύλακτα  το  καταστατικό  της  ΕΠΣ Καστοριάς  και  τους  κανονισμούς  αυτής  που  διέπουν  το  άθλημα..
Για  κάθε  τι  που  δεν  προβλέπεται  από  την  προκήρυξη  αυτή  θα  αποφασίζει  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΕΠΣ Καστοριάς.


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο   ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            ΓΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                     ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ