ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΚΑΤ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ  Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  2019-2020
Α΄ ΓΥΡΟΣ


ΕΠΣ   -  1η  αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
1
ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.
2
ΛΕΥΚΗ
4
ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ
9
ΝΕΣΤΟΡΙΟ
5
ΟΙΝΟΗ
8
ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
6
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ
7
ΡΟΣΟΝΕΡΙ
3
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ


ΕΠΣ   -  2η  αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
2
ΛΕΥΚΗ
4
ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ
3
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
1
ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.
8
ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
7
ΡΟΣΟΝΕΡΙ
9
ΝΕΣΤΟΡΙΟ
6
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ
5
ΟΙΝΟΗ


ΕΠΣ   -  3η  αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
1
ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.
4
ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ
5
ΟΙΝΟΗ
3
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
6
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ
2
ΛΕΥΚΗ
8
ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
9
ΝΕΣΤΟΡΙΟ
7
ΡΟΣΟΝΕΡΙ


ΕΠΣ   -  4η  αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
2
ΛΕΥΚΗ
8
ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
3
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
7
ΡΟΣΟΝΕΡΙ
4
ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ
6
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ
5
ΟΙΝΟΗ
1
ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.
9
ΝΕΣΤΟΡΙΟ                             ΕΠΣ   -  5η  αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
1
ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.
6
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ
7
ΡΟΣΟΝΕΡΙ
5
ΟΙΝΟΗ
8
ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
4
ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ
9
ΝΕΣΤΟΡΙΟ
3
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
2
ΛΕΥΚΗ


ΕΠΣ   -  6η  αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
3
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
2
ΛΕΥΚΗ
5
ΟΙΝΟΗ
9
ΝΕΣΤΟΡΙΟ
6
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ
8
ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
7
ΡΟΣΟΝΕΡΙ
1
ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.
4
ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ


ΕΠΣ   -  7η  αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
2
ΛΕΥΚΗ
5
ΟΙΝΟΗ
4
ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ
3
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
8
ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
1
ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.
9
ΝΕΣΤΟΡΙΟ
7
ΡΟΣΟΝΕΡΙ
6
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ


ΕΠΣ   -  8η  αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
1
ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.
9
ΝΕΣΤΟΡΙΟ
5
ΟΙΝΟΗ
4
ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ
6
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ
3
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
7
ΡΟΣΟΝΕΡΙ
2
ΛΕΥΚΗ
8
ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΕΠΣ   -  9η  αγωνιστική
Α/Α
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
Α/Α
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
3
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
8
ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
4
ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ
7
ΡΟΣΟΝΕΡΙ
6
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ
5
ΟΙΝΟΗ
9
ΝΕΣΤΟΡΙΟ
2
ΛΕΥΚΗ
1
ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ.