Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Η επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΣ Καστοριάς ανακοινώνει τον διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές του αναβληθέντα αγώνα της 15ης αγωνιστικής για την Β΄ κατηγορία την Τετάρτη 28/12/2011:

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 15ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΗ επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΣ Καστοριάς ανακοινώνει τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές της 15ης αγωνιστικής για Α΄ και Β΄ κατηγορία το Σαββατοκύριακο 17-18/12/2011 :

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011

ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 14ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΣ Καστοριάς ανακοινώνει τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές της 14ης αγωνιστικής για Α΄ και Β΄ κατηγορία το Σαββατοκύριακο 10-11/12/2011 :

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011

ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 13ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Η επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΣ Καστοριάς ανακοινώνει τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές της 13ης αγωνιστικής για Α΄ και Β΄ κατηγορία το Σαββατοκύριακο 03-04/12/2011 :