ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2017-18

Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΖΑΝΤΕΣ ΛΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ


        Από τον «ΠΑΟ Καλοχωρίου» έχουν αφαιρεθεί 3 βαθμοί σύμφωνα με την απόφαση της 
        ΠΕ/ΕΠΣΚ 28/3-5-18


Β  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  -  cafe  RUST


 Από την Πεντάβρυσο έχουν αφαιρεθεί 5 βαθμοί σύμφωνα με την απόφαση της ΠΕ/ ΕΠΣΚ 2/1-10-15.

 Από τον «Εθνικό» Βασιλειάδας έχουν αφαιρεθεί 5 βαθμοί σύμφωνα με την απόφαση της
 ΠΕ/ΕΠΣΚ  17/25-1-18.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΑΙΔΩΝ  -  velle travel
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΡΟ ΠΑΙΔΩΝ  -  ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ & art box