Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

Το νέο πρωτόκολλο από την Γ.Γ.Α. και τον Ε.Ο.Δ.Υ.

 Το νέο πρωτόκολλο από την ΓΓΑ και τον ΕΟΔΥ για τη διαχείριση κρούσματος στον αθλητισμό, σωστή εφαρμογή των οδηγιών συστήνεται από την Υγειονομική επιτροπή της ΕΠΣ Καστοριάς:

Σε επικαιροποίηση των οδηγιών διαχείρισης κρούσματος COVID 19 στον αθλητισμό, προχώρησε η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ (ΥΕΕ-ΓΓΑ), σε συνεργασία με την Αθλητική Επιτροπή του ΕΟΔΥ. Εκτιμώντας την επιδημιολογική εικόνα της χώρας και την εμπειρία που αντλείται, από την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό στον χώρο του αθλητισμού, η ΥΕΕ-ΓΓΑ εστίασε κυρίως στην διαχείριση κρούσματος και την επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα, στην κατηγορία των αθλητών που δεν υπόκεινται σε προληπτικό μοριακό έλεγχο με RT-PCR τεστ. Οι οδηγίες που αφορούν την κατηγορία των αθλητών που υπόκεινται σε προληπτικό περιοδικό έλεγχο παραμένουν ίδιες.


 • 1
  23/10/2020
  Επικαιροποιημένες οδηγίες για διαχείριση κρούσματος COVID-19
  στον αθλητισμό
  Γενικές αρχές
  Τα προβλεπόμενα στις Οδηγίες που εκδίδει η ΓΓΑ και βρίσκονται στον ακόλουθο ιστότοπο
  (https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports) θα πρέπει
  να τηρούνται με προσοχή. Οι οδηγίες αυτές προσδιορίζουν τις ενέργειες και διαδικασίες
  ομοσπονδιών, συλλόγων αθλητών και εγκαταστάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση
  έναντι της λοίμωξης COVID-19.
  Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται από τους αθλητές και στην εξωαγωνιστική τους ζωή,
  στην τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τα μέτρα ατομικής προστασίας (σωστή εφαρμογή
  απλής μάσκας, τήρηση αποστάσεων και εφαρμογή της υγιεινής των χεριών με πλύσιμο με
  σαπούνι και νερό, ή και αλκοολούχου αντισηπτικού) καθώς και των μέτρων της Γενικής
  Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
  Για τους αθλητές που προέρχονται ή επιστρέφουν από το εξωτερικό ισχύουν τα οριζόμενα
  στο πρωτόκολλο άφιξης στη χώρα
  https://travel.gov.gr/#/ σε συνδυασμό με τα
  αναφερόμενα στις εκάστοτε οδηγίες της ΓΓΑ και της διοργανώτριας αρχής, αν πρόκειται για
  διεθνή διοργάνωση. Οι οδηγίες για τους ταξιδιώτες προς την Ελλάδα, επικαιροποιούνται εάν
  αυτό απαιτηθεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα.
  Μοριακά τεστ RT-PCR σε αθλητές όλων των αθλημάτων θα γίνονται κατόπιν ενδείξεων και
  σε δειγματοληπτικούς ελέγχους του ΕΟΔΥ στις οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις.
  Σημειώνουμε ότι το μοριακό τεστ RT-PCR δεν είναι υποχρεωτικό για την έναρξη της
  αθλητικής δραστηριότητας, αλλά μπορεί να αποτελεί χρήσιμο μέτρο μετά από σχετική
  ανάλυση κινδύνου για κάθε άθλημα.
  Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και το ιατρικό απόρρητο θα πρέπει να
  εξασφαλίζεται τόσο κατά τη δειγματοληψία όσο και κατά τη διαχείριση των αποτελεσμάτων
  σύμφωνα με τη νομοθεσία.
  Διαχείριση κρούσματος COVID-19
  1 Ασυμπτωματικοί αθλητές με εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid-19 λοίμωξης.
  Συστήνεται απομόνωση του κρούσματος και περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με τις οδηγίες
  του ΕΟΔΥ. Οι ασυμπτωματικοί αθλητές επανέρχονται στην αθλητική δραστηριότητα ανάλογα
  με τη πραγματοποίηση τεστ ως ακολούθως:
 • 2
  1.1 Χωρίς τεστ με RT-PCR ρινοφαρυγγικό δείγμα μετά από 10 ημέρες από την ημέρα
  της πρώτης εργαστηριακής επιβεβαίωσης COVID-19 λοίμωξης και εφόσον δεν έχουν
  εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με Covid-19 λοίμωξη
  1.2 Με ένα (1) τεστ με RT-PCR ρινοφαρυγγικό δείγμα το οποίο δεν μπορεί να ληφθεί
  νωρίτερα από την 7
  η
  μέρα της πρώτης εργαστηριακής επιβεβαίωσης COVID-19
  λοίμωξης.
  2 Συμπτωματικοί αθλητές με εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid-19 λοίμωξης.
  Συστήνεται απομόνωση του κρούσματος και περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με τις οδηγίες
  του ΕΟΔΥ. Οι συμπτωματικοί αθλητές επανέρχονται στην αθλητική δραστηριότητα μόνο μετά
  από καρδιολογική εξέταση ανάλογα με τη πραγματοποίηση τεστ ως ακολούθως:
  2.1 Χωρίς τεστ με RT-PCR ρινοφαρυγγικό δείγμα μετά από 14 ημέρες από την ημέρα
  της πρώτης εργαστηριακής επιβεβαίωσης COVID-19 λοίμωξης και είναι απύρετοι
  για μία ημέρα χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών και παρουσιάζουν πλήρη ύφεση των
  συμπτωμάτων.
  2.2 Με ένα (1) τεστ με RT-PCR ρινοφαρυγγικό δείγμα το οποίο δεν μπορεί να ληφθεί
  νωρίτερα από την 10
  η
  μέρα της εργαστηριακής επιβεβαίωσης και είναι απύρετοι για
  μία ημέρα χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών και παρουσιάζουν πλήρη ύφεση των
  συμπτωμάτων.
  Αν βρεθεί θετικό κρούσμα στο διοικητικό/τεχνικό/ιατρικό προσωπικό μιας ομάδας, τότε για
  το ίδιο το κρούσμα ακολουθούνται οι παραπάνω διαδικασίες που ισχύουν και για τους
  αθλητές στη διαχείριση κρούσματος. Σε αυτήν την περίπτωση οι αθλητές και το υπόλοιπο
  προσωπικό θεωρούνται προστατευμένες επαφές, εφόσον τηρούνται τα μέτρα προστασίας
  (μάσκες κλπ), εκτός αν για κάποια ειδική περίπτωση γνωματεύσει διαφορετικά ο ΕΟΔΥ.
  3 Αθλητές ή συντελεστές με προηγούμενη επιβεβαιωμένη λοίμωξη
  Αθλητές ή συντελεστές με επιβεβαιωμένο ιστορικό λοίμωξης Covid-19 (συμπτωματικοί ή
  ασυμπτωματικοί) δύναται να φέρουν ακόμη ανενεργά συγκύτια του ιού και να δίνουν
  ψευδώς θετικά τεστ. Για αυτό το λόγο όλοι οι προηγούμενα θετικοί στον ιό αθλητές ή
  συντελεστές (προπονητές, διαιτητές, παράγοντες κλπ) απαλλάσσονται της υποχρέωσης να
  πραγματοποιούν προληπτικά περιοδικά τεστ για κορωνοϊό για διάστημα 3 μηνών από την
  επίσημη εργαστηριακή επιβεβαίωση με PCR τεστ ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος.
  Η εξαίρεση από τα τεστ θα δίνεται από την υγειονομική επιτροπή της Αθλητικής
  Ομοσπονδίας ή της Διοργανώτριας Αρχής των αγώνων με βάση το ιστορικό του αθλητή το
  οποίο θα επιβεβαιώνεται από ιατρό και θα πρέπει να συνοδεύεται από το επίσημο
  αποτέλεσμα της θετικής εξέτασης PCR για Covid-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο.
 • 3
  Διαχείριση στενών, μη προστατευμένων επαφών με κρούσμα Covid-19 λοίμωξης
  Η διαχείριση των στενών μη προστατευμένων επαφών με κρούσμα χωρίζεται σε δύο
  περιπτώσεις:
  Α) Στις περιπτώσεις όπου οι αθλητές υπόκεινται σε περιοδικό προληπτικό μοριακό έλεγχο με
  RT-PCR ρινοφαρυγγικού δείγματος.
  Β) Στις περιπτώσεις όπου οι αθλητές δεν υπόκεινται σε περιοδικό προληπτικό μοριακό
  έλεγχο με RT-PCR ρινοφαρυγγικού δείγματος.
  Περίπτωση Α: Αθλητές που υπόκεινται σε περιοδικό προληπτικό μοριακό έλεγχο με RT-
  PCR ρινοφαρυγγικού δείγματος:
  1 Σε όσους ήρθαν σε στενή και μη προστατευμένη επαφή με το κρούσμα συστήνεται
  η αυξημένη ενεργητική επιτήρηση* για 10 ημέρες από την ημέρα της τελευταίας επαφής με
  το επιβεβαιωμένο κρούσμα.
  2 Στην περίπτωση προγραμματισμένου αγώνα ομάδας διενεργείται μοριακός έλεγχος
  με RT-PCR ρινοφαρυγγικού δείγματος σε όλους τους αθλητές την παραμονή του αγώνα
  (Match Day 1 ή MD-1). Αν βρεθούν στον έλεγχο αυτό 3 ή περισσότερα θετικά
  αποτελέσματα σε αθλητές, ο αγώνας αναβάλλεται.
  3 Οι τρίτες επαφές (“η επαφή της επαφής”) κρούσματος Covid-19, δεν θεωρούνται μη
  προστατευμένες επαφές και δεν τίθενται σε περιορισμό.
  *Μέτρα στην αυξημένη ενεργητική επιτήρηση
  Οποτεδήποτε αποφασιστεί η πραγματοποίηση αυξημένης ενεργητικής επιτήρησης ενός
  αθλητή ή μίας ομάδας τότε λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:
  i. Η Διοίκηση του Συλλόγου ή της Ομάδας αναβάλει για όσο διάστημα διαρκεί η αυξημένη
  ενεργητική επιτήρηση όλες τις προγραμματισμένες εξωαγωνιστικές δραστηριότητες των
  αθλητών (εκτός των προπονητικών και αγωνιστικών υποχρεώσεων).
  ii. Ενημερώνονται όλοι οι αθλητές και το υπόλοιπο επιτελείο για την ανάγκη περιορισμού
  των κοινωνικών επαφών τους και των μετακινήσεων εκτός από τις απολύτως
  απαραίτητες για την ομάδα.
  iii. Στο χώρο προπόνησης προσέρχονται μόνο οι απολύτως απαραίτητοι για αυτή.
  iv. Οι ομάδες που βρίσκονται σε καθεστώς αυξημένης ενεργητικής επιτήρησης αποφεύγουν
  τα φιλικά παιχνίδια με άλλες ομάδες για όσο διαρκεί το διάστημα αυτό.
  v. Στην προπόνηση όλοι, εκτός των αθλητών την ώρα της άσκησης, φοράνε μάσκα.
  vi. Όλοι οι συμμετέχοντες στη προπόνηση (αθλητές και τεχνικό επιτελείο) αποστέλλουν
  κάθε πρωί στον ιατρό της Ομάδας SMS ή μήνυμα σε εφαρμογή στο οποίο αναφέρουν
  συνοπτικά “ΟΚ”. Η χρήση της συντομογραφίας γίνεται για διευκόλυνση της διαδικασίας
  και σημαίνει ότι είναι απύρετοι (γίνεται καθημερινή θερμομέτρηση), δεν νιώθουν
  εξάντληση, δεν έχουν βήχα ή δύσπνοια ή συμπτώματα κρυολογήματος ή ανοσμία.
 • 4
  vii. Όποιος έχει οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα παραμένει στην οικία του και ενημερώνει
  σχετικά τον Ιατρό του Συλλόγου ή της Ομοσπονδίας για αξιολόγηση των ευρημάτων.
  Περίπτωση Β. Περιπτώσεις όπου οι αθλητές δεν υπόκεινται και δεν διενεργούν
  προληπτικό μοριακό έλεγχο με RT-PCR ρινοφαρυγγικού δείγματος.
  1. Εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη επιβεβαιωμένου κρούσματος σε κάποιο από τα μέλη της
  ομάδας (αθλητές ή προπονητές), οι στενές, μη προστατευμένες επαφές:
  a. Χωρίς RT-PCR test: απέχουν από ομαδικές προπονήσεις ή αγώνες για δέκα
  ημέρες από την ημέρα της τελευταίας επαφής με το κρούσμα. Η ατομική άθληση
  επιτρέπεται.
  b. Με RT-PCR test: απέχουν από ομαδικές προπονήσεις ή αγώνες για πέντε ημέρες
  από την ημέρα της τελευταίας επαφής με το κρούσμα. Η ατομική άθληση
  επιτρέπεται. Την 5
  η
  ημέρα γίνεται RT-PCR test και όσοι έχουν αρνητικό
  αποτέλεσμα μπορούν να επιστρέψουν στις ομαδικές προπονήσεις και αγώνες.
  2. Οι αθλητές και τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ, κατά τη διάρκεια της αποχής από την
  αθλητική δραστηριότητα περιορίζουν τις κοινωνικές επαφές τους και τις μετακινήσεις
  τους στις απολύτως απαραίτητες. Όποιος έχει οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα
  παραμένει στην οικία του και ενημερώνει σχετικά τον Ιατρό του Συλλόγου ή της
  Ομοσπονδίας για αξιολόγηση των ευρημάτων.
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΓΑ - ΕΟΔ