ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2023/2024Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Πρωταθλημάτων  Α΄ και Β΄ Eρασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 2023 – 2024.

 


Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς αφού έλαβε υπόψιν :
Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα, το καταστατικό της και τους κανόνες παιχνιδιού, τον κανονισμό  αγώνων ποδοσφαίρου, τους πίνακες βαθμολογίας των πρωταθλημάτων 2022 – 2023 και την  υπ΄αριθμ. 30/ 11-08-2023 απόφασης της Εκτελεστικής της Επιτροπής,


π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
τους αγώνες των πρωταθλημάτων, Α΄ και Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 2023 - 2024.
Δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία έχουν τα εξής σωματεία :


Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ( 12 ΣΩΜΑΤΕΙΑ ) :

1. ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

2. ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

3. ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

4. ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

5. ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

6. ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

7. ΔΟΞΑ  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

8. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

9. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

10. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

11. ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

12. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ

Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ( 10 ΣΩΜΑΤΕΙΑ ) :

1. ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ

2. Α.Σ.Π. ΦΛΑΤΣΑΤΑ 1957

3. ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

4. ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β΄

5. ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ

6. ΝΕΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

7. ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

8. ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ

9. ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ

10. ΑΓΣ ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ


ΑΡΘΡΟ 1. Δήλωση συμμετοχής – Προϋποθέσεις.
Για να συμμετάσχει μια ομάδα στο πρωτάθλημα, οφείλει να υποβάλλει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25 Αυγούστου για την Α' Ερ. Κατηγορία και μέχρι την Δευτέρα το 28 Αυγούστου για την Β' Ερ. Κατηγορία  στο πρωτάθλημα στο οποίο δικαιούται, στο ειδικό έντυπο που με μέριμνα της  Ένωσης αποστέλλεται στα σωματεία μαζί με την προκήρυξη, συνοδευόμενη υποχρεωτικά με το αντίστοιχο  χρηματικό αντίτιμο ανά κατηγορία : Α΄ : ογδόντα ευρώ(80€),   Β΄ : πενήντα  ευρώ(50€)  συν την συνδρομή μέλους που αντιστοιχεί στο ποσό των είκοσι  ευρώ(20€).

Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους των σωματείων αποδοχή των όρων της  παρούσας προκήρυξης, του καταστατικού της Ένωσης και του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου. 
Επίσης, τα σωματεία υποχρεούνται, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, να κομίσουν στην Ένωση : 
1. ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ / ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ περί αποδοχής καταστατικού, κανονισμών, εγκυκλίων, οδηγιών και αποφάσεων FIFA, UEFA και ΕΠΟ ( διαβιβάζεται συνημμένα ), θεωρημένο νόμιμα για  το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου. ευρώ για κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά.
2. Παραχωρητήριο χρήσης γηπέδου από τον Δήμο στον οποίο ανήκει το γήπεδο που θα χρησιμοποιούν, για  ολόκληρη την περίοδο 2023 – 2024, συνοδευόμενο από την άδεια λειτουργίας αυτού και θα  περιλαμβάνει ( μαζί με την ομάδα ανδρών ) και τα τμήματα υποδομών του κάθε σωματείου.
3. Πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των μελών του Δ.Σ. ( σε ειδικό  έντυπο που εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα της Ένωσης ), εφόσον αυτή δεν έχει ήδη κατατεθεί παλαιότερα.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής, είναι να μην υπάρχουν χρηματικές  οφειλές των σωματείων προς την Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 2. Κλήρωση αγώνων.
Η κλήρωση των αγώνων, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023, στα γραφεία της Ένωσης με την παρουσία όσων εκπροσώπων το επιθυμούν.
ΑΡΘΡΟ 3. Έναρξη πρωταθλημάτων.
Τα πρωταθλήματα της Α΄ ερασιτεχνικής θα ξεκινήσει το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ της Β΄ ερασιτεχνικής θα ξεκινήσει την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023.
ΑΡΘΡΟ 4. Καταβολή διαιτητικής αποζημίωσης. Ισχύουν τα οριζόμενα από το άρθρο 12 του ΚΑΠ.
Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται πριν την έναρξη του αγώνα, να εξοφλήσει το σύνολο της δαπάνης διαιτησίας.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα, οποίος κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου με 0 – 3 και το γηπεδούχο σωματείο τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο έως 300 ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 5. Γήπεδα τέλεσης αγώνων.
Ισχύουν τα οριζόμενα από τα άρθρα 8, 9 και 10 του ΚΑΠ.
ΑΡΘΡΟ 6. Αντικανονικό γήπεδο.
Ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 9 του ΚΑΠ.
ΑΡΘΡΟ 7. Ακατάλληλο γήπεδο.
Ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 10 του ΚΑΠ.
Σε περίπτωση αναβολής αγώνα λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου ( χιόνι, βροχή, πάγος κ.λπ ), ο αγώνας θα διεξάγεται εντός 15 ημερών. 
ΑΡΘΡΟ 8. Πρόγραμμα, διάρκεια, ημέρα και ώρα τέλεσης αγώνων. 
Ισχύουν όσα ορίζουν τα άρθρα 11 και 22 του ΚΑΠ. Ειδικότερα :
Σε περιπτώσεις αγώνων που διεξάγονται σε συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας, ο διαιτητής του αγώνα  δύναται να διακόψει τον αγώνα για 1 – 3 λεπτά, στα μέσα κάθε ημιχρόνου για λήψη υγρών και ανάκτηση
δυνάμεων. Ο χρόνος αυτός προστίθεται σε κάθε ημίχρονο στον χρόνο των καθυστερήσεων.
ΑΡΘΡΟ 9. Συμμετοχή ποδοσφαιριστών.
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε επίσημο αγώνα είναι να έχει στην κατοχή  του, δελτίο αθλητικής ιδιότητας ( δελτίο ΕΠΟ λευκού χρώματος ), ΝΈΑ “Κάρτα υγείας αθλητή” που να ισχύει την ημέρα του αγώνα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο διαιτητής απαγορεύει τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή. Εάν παρ' όλ' αυτά, ο 
ποδοσφαιριστής αγωνιστεί, ο ίδιος αλλά και η ομάδα του κινδυνεύουν με τις κυρώσεις που προβλέπει ο ΚΑΠ.
2. Τα σωματεία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή πριν την έναρξη του  αγώνα για έλεγχο, όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 18 του ΚΑΠ.
ΑΡΘΡΟ 10. Προπονητές, υποχρέωση ή μη, πρόσληψης πιστοποιημένου προπονητή.
1.- Τα σωματεία της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, υποχρεούνται σε πρόσληψη προπονητή κατόχου διπλώματος UEFA C’ (τουλάχιστον) και Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδεται από την ένωση με  κατάθεση αντιτίμου ( μετρητά ή τραπεζική κατάθεση ) 50,00 ευρώ. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης αυτής της υποχρέωσης, επιβάλλεται στο σωματείο, χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε αγώνα ( άρθρο 11 του  Κ.Α.Π. ).
2.- Τα σωματεία της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, εξαιρούνται της υποχρέωσης απασχόλησης  πιστοποιημένου προπονητή κατόχου διπλώματος UEFA. Στους αξιωματούχους ( με οποιαδήποτε ιδιότητα, 
συνοδού, εκπροσώπου, φυσικοθεραπευτή, κ.λπ. ) των ομάδων αυτών ( με εξαίρεση / απαλλαγή από την  υποχρέωση απασχόλησης πιστοποιημένου προπονητή ), απαγορεύεται να δίνουν οδηγίες τεχνικής φύσεως 
στους ποδοσφαιριστές, δηλαδή να εκτελούν «καθήκοντα προπονητή».
3.- Από την αγωνιστική περίοδο 2024 – 2025, θα εφαρμοστεί απολύτως ο «κανονισμός προπονητών» της
ΕΠΟ, οπότε και θα ισχύουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα εξής αναφορικά με τους προπονητές :
Α΄ κατηγορία UEFA B΄ τουλάχιστον, Β΄ : UEFA C΄ τουλάχιστον.
Ομάδες υποδομών : UEFA C΄ τουλάχιστον.
ΑΡΘΡΟ 11. Δελτίο, και κάρτα υγείας ποδοσφαιριστών, δελτίο πιστοποίησης προπονητή. Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ΚΑΠ, καθώς και οι διατάξεις του κανονισμού προπονητών της ΕΠΟ.
Ειδικότερα :
Για την αγωνιστική περίοδο 2023 – 2024 όλα τα σωματεία  Α΄ και Β΄ Ερ. Κατηγορίας υποχρεούνται να  έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή :
α) Τα δελτία αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστών.
β) Τις ΝΈΕΣ κάρτες υγείας - σε ισχύ - των αγωνιζομένων ποδοσφαιριστών.
γ) Δελτίο πιστοποίησης προπονητή ( μόνο τα σωματεία Α΄ερ. κατηγορίας ). Ο διαιτητής υποχρεωτικά  ελέγχει πριν την έναρξη του αγώνα το δελτίο πιστοποίησης των προπονητών των δυο ομάδων.

Δικαιολογητικά έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή :
1. Αίτηση του σωματείου ( Έντυπο Ε.Π.Σ. Καστοριάς. )
2. Αντίγραφο Ταυτότητας τριετίας Προπονητή UEFA / Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31.12.2024 ( ή 31.12.2021 ).
3. Έγχρωμη φωτογραφία Προπονητή.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 ( Έντυπο Ε.Π.Σ, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της  υπογραφής ) ότι ο Προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της ΕΠΟ
και ότι αποδέχεται στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ
5. Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε Προπονητή /  Βοηθού Προπονητή κ.λπ.).
6. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Κατάσταση Συμφωνητικών) μέσω TAXIS 
(με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα).
7. Καταβολή παράβολου 50,00 ευρώ στο ταμείο της Ε.Π.Σ. Καστοριάς.
8) Yπογεγραμμένη δήλωση Π.Δ Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει αποσταλεί).
9) Βεβαίωση αναγνωρισμένου από την Π.Ε.Π.Π. Συνδέσμου Προπονητών, ότι ο Προπονητής είναι ενεργό μέλος του.
• Όλα τα δικαιολογητικά για την έκδοση του δελτίου πιστοποίησης προπονητή, αποστέλλονται  αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( mail ) στο . . epskast@yahoo.gr. Η  φωτογραφία πρέπει να είναι σε μορφή JPG και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σε μορφή PDF.
ΑΡΘΡΟ 12. Ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης / υποχρέωσης συμμετοχής ποδοσφαιριστών. 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΚΑΠ.
1.- Για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2023/2024 οι ομάδες της Α΄ και Β΄ Κατηγορίας ΔΕΝ έχουν την υποχρέωση χρήσης ποδοσφαιριστή με ηλικιακό περιορισμό. 
2.- Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας, όλων των πρωταθλημάτων και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, εννιά ( 9 ) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές  ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια ( ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο ). Στους ίδιους αγώνες  επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων ( 4 ) αλλοδαπών  ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες, με ταυτόχρονη συμμετοχή ΜΟΝΟ των δυο εξ αυτών.
3.- Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών, ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος  της ηλικίας του. Ως συμπλήρωση του 14ου έτους, νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση του, από την ημέρα των 14ων γενεθλίων του και μετά.
Ο έλεγχος για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων ανήκει στον διαιτητή του αγώνα ο οποίος, σε περίπτωση  μη υλοποίησης, υποχρεούται να διακόπτει, ή να μην αρχίζει τον αγώνα. 
4.- Οι ποδοσφαιριστές όλων των σωματείων της Ε.Π.Σ. Καστοριάς, οφείλουν να συμμετέχουν σε  οποιαδήποτε εκδήλωση της Ένωσης ή κλήση για συμμετοχή σε αγώνα ή προπόνηση των Μικτών της ομάδων, όταν και εφόσον προσκαλούνται. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας ή άρνησης αυτών,  κινδυνεύουν με κλήση σε απολογία από την αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 13. Βαθμολογική κατάταξη ομάδων.
Έχουν εφαρμογή τα άρθρα 20 και 27 του ΚΑΠ. 
ΑΡΘΡΟ 14. Αδυναμία συμμετοχής, μη τέλεση – διακοπή αγώνα.
Έχουν εφαρμογή τα άρθρα 17 και 21 του ΚΑΠ. Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του ελάχιστου επιτρεπομένου ορίου (λιγότερους από εννέα) ποδοσφαιριστές  για την έναρξή του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής  δαπάνης, τιμωρείται με αφαίρεση πέντε (-5) βαθμών από το πρωτάθλημα που αγωνίζεται καθώς και επίσης (-5) βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα που θα αγωνιστεί, με απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3 και με χρηματική ποινή από πενήντα (50€) έως πεντακόσια (500€) ευρώ για κάθε αγώνα. Οι  ανωτέρω ποινές επιβάλλονται για κάθε αγώνα που η ομάδα δεν παρουσιάζεται κανονικά, παραιτείται ή δηλώνει αποχώρηση από το πρωτάθλημα και μέχρι τρεις (3) αγώνες σε κάθε πρωτάθλημα. Οι αγώνες που  δεν διεξάγονται λόγω παραίτησης ή μη καθόδου μίας ομάδος, προσμετρώνται κανονικά για την έκτιση των  ποινών των ποδοσφαιριστών, των αξιωματούχων της αντιπάλου ομάδος, όπως και της ίδιας της αντιπάλου  (π.χ. ποινή κεκλεισμένων των θυρών).
ΑΡΘΡΟ 15. Ενστάσεις, χρηματικό αντίτιμο.
Έχουν εφαρμογή τα άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ.
Το χρηματικό αντίτιμο για όλες τις ενστάσεις ορίζεται στα 150 ευρώ. Σε περίπτωση αποδοχής ένστασης, επιστρέφεται στο ενιστάμενο σωματείο το ποσό των 100 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 50 ευρώ καταπίπτουν στο ταμείο της Ένωσης, ως τέλος λειτουργίας επιτροπής.
Στην ένσταση πλαστοπροσωπίας κατατίθεται ξεχωριστό παράβολο για κάθε ποδοσφαιριστή κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση. Σε περίπτωση δε, που γίνει δεκτή, επιστρέφεται στο ενιστάμενο σωματείο μόνο 
το/τα παράβολο/α για τους ποδοσφαιριστές των οποίων διαπιστώθηκε η πλαστοπροσωπία.
ΑΡΘΡΟ 16. Ποινές ποδοσφαιριστών.
Ισχύουν οι διατάξεις του πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο. και του ΚΑΠ.
ΑΡΘΡΟ 17. Ποινές σε βάρος σωματείων.
Ισχύουν οι διατάξεις του πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο. και του ΚΑΠ.
ΑΡΘΡΟ 18. Στολές ποδοσφαιριστών.
Έχουν εφαρμογή τα άρθρα 14 και 15 του ΚΑΠ.
Εάν ο διαιτητής αποφασίσει επιτόπου ότι οι στολές μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση, τότε η φιλοξενούμενη ομάδα υποχρεούται να αλλάξει χρώμα στολής.
ΑΡΘΡΟ 19. Ώρα προσέλευσης, παρουσία γιατρού και απινιδωτή, αλλαγές ποδοσφαιριστών, μπάλες. Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ΚΑΠ.
1.Σε όλους τους αγώνες είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα και η ύπαρξη απινιδωτή. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι  είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν  ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού ή δεν υπάρχει απινιδωτής, κατά τα ανωτέρω, η γηπεδούχος υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και  χρηματικό πρόστιμο ( Κ.Α.Π. Άρθρο 21 ). Κατ’ εξαίρεση, αν, για λόγους ανωτέρας βίας, το πρόσωπο που  ασκεί καθήκοντα ιατρού του αγώνα δεν προσέλθει στον αγώνα ή, κατά τη διάρκεια του αγώνα, αποχωρήσει  λόγω κατεπείγουσας περίπτωσης, ο αγώνας δεν αρχίζει ή διακόπτεται οριστικά, αντίστοιχα, χωρίς ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, πλην, όμως, για τη συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων αποφασίζει η οικεία 
Πειθαρχική Επιτροπή.
2. Σε όλους τους αγώνες, επιτρέπονται μέχρι πέντε ( 5 ) αλλαγές, οι οποίες θα πραγματοποιούνται  υποχρεωτικά σε τρεις (3) διακοπές και δήλωση εικοσάδας, με εννέα ( 9 ) αναπληρωματικούς παίκτες στον 
πάγκο. Σε περίπτωση παράτασης, οι ομάδες θα έχουν δικαίωμα μιας επιπλέον αλλαγής (έκτης), πέραν των  πέντε αλλαγών κατά τη διάρκεια του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 20. Άδειες αγώνων.
Για την εξασφάλιση των αδειών αγώνων υπεύθυνα είναι τα γηπεδούχα σωματεία, σύμφωνα με τη ισχύουσα  νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 21. Παρατηρητές αγώνων.
Έχει εφαρμογή το άρθρο 13 του ΚΑΠ. 
Η διοργανώτρια θα ορίζει παρατηρητή αγώνα, κάθε φορά που αυτή κρίνει ότι απαιτείται, αξιολογώντας τον  κάθε αγώνα ξεχωριστά. Ο παρατηρητής θα αποζημιώνεται από την ένωση.
ΑΡΘΡΟ 22.  Προβιβασμοί – υποβιβασμοί, τρόπος διεξαγωγής των πρωταθλημάτων.

Ισχύουν τα άρθρα 20 και 27 του Κ.Α.Π.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ :Το πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο με δωδεκα (12) ομάδες. Δικαίωμα συμμετοχής στην Α΄ Κατηγορία έχουν μόνο οι δώδεκα (12) ομάδες οι οποίες απέκτησαν αυτό το δικαίωμα με βάση τις περαιώσεις των βαθμολογικών πινάκων Α΄ και Β΄ Κατηγορίας περιόδου 2022-2023, αναγράφονται σε αυτήν την προκήρυξη και κάνουν μέσα στην ταχθείσα από αυτήν την προκήρυξη προθεσμία, δήλωση συμμετοχής.

Η πρωταθλήτρια ομάδα της Α' κατηγορίας θα προβιβασθεί στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία, με ότι προβλέπεται από την προκήρυξη της ΕΠΟ Σε περίπτωση που η πρωταθλήτρια ομάδα δικαιούμενη να προβιβαστεί, δεν δηλώσει συμμετοχή για οποιονδήποτε λόγο στο ως άνω πρωτάθλημα Γ Εθνικής, τότε αντικαθίσταται από την δευτεραθλήτρια ή από ότι προβλέπει η προκήρυξη της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας.
Η ομάδα που θα καταλάβει την τελευταία θέση στη βαθμολογία υποβιβάζεται καθώς επίσης και όσες ομάδες απαιτούνται για να συμπληρωθεί το σύνολο των δώδεκα (12) ομάδων που θα μετέχουν στο πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025.
Η παραπάνω διαδικασία υποβιβασμού ολοκληρώνεται μετά την πορεία του πρωταθλητή για άνοδο στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία και τη συμμετοχή ή μη στο πρωτάθλημα της Γ ΄Εθνικής Κατηγορίας την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αλλά και την πορεία των ομάδων της Ένωσης στη Γ' Εθνική Κατηγορία την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, καθώς επίσης και από τις δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων που δικαιούνται προβιβασμό από τη Β΄ Κατηγορία ώστε στην Α΄ Κατηγορία την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 να παραμείνουν δώδεκα (12) ομάδες.
Σε περίπτωση που δε συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των δώδεκα (12) ομάδων στην Α΄ Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 τότε μπορεί να προβιβαστεί και δεύτερη ομάδα από την Β΄ Κατηγορία σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στην τελική βαθμολογία. Εάν καμία ομάδα από την Β ΄Κατηγορία δεν επιθυμεί να προβιβαστεί τότε γίνεται χρήση του άρθρου 4 του ΚΑΠ, ώστε ο αριθμός των ομάδων για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 να είναι και λιγότερες από δώδεκα (12) ομάδες . 
Η πρωταθλήτρια ομάδα της Α' κατηγορίας είναι υποχρεωμένη να λάβει μέρος στον αγώνα SUPER CUP που θα διοργανώσει η Ε.Π.Σ. Καστοριάς πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 σε ημερομηνία και γήπεδο που θα ανακοινωθεί με νεότερη απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Καστοριάς. Ο αγώνας SUPER CUP θα διεξαχθεί μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας της Α΄ Κατηγορίας και της κυπελλούχου ομάδας περιόδου 2023-2024. Σε περίπτωση που πρωταθλήτρια και κυπελλούχος είναι η ίδια ομάδα τότε ο αγώνας SUPER CUP θα διεξαχθεί μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας και της φιναλίστ του κυπέλλου. Η μη συμμετοχή της υποχρεωμένης να συμμετέχει ομάδας στο SUPER CUP επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 21 του ΚΑΠ.
2.- Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος της Α΄ Ερ. Κατηγορίας θα διεξάγονται ημέρα Σάββατο και μόνο σε ειδικές περιστάσεις θα ορίζονται άλλες ημέρες σύμφωνα με την κρίση της διοργανώτριας.
Οι ομάδες αγωνίζονται σε έναν όμιλο με 12 ομάδες, σε διπλούς αγώνες, 22 αγωνιστικές εντός και εκτός έδρας.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ :
α) Οι αγώνες θα διεξάγονται συνήθως, Κυριακή απόγευμα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ημέρα και ώρα κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια επιτροπή.
Ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος της Β΄ Ερ. κατηγορίας θα εξαρτηθεί από τον συνολικό αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή και θα οριστικοποιηθεί με συμπληρωματική προκήρυξη. Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση, σε συνάρτηση με το άρθρο 22 της παρούσης προβιβάζεται στην ανώτερη κατηγορία.
ΆΡΘΡΟ 22*:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΉ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΟΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ:
Ο αριθμός των ομάδων που δήλωσαν συμμετοχή για την αγωνιστική περίοδο 2023 - 2024, είναι επτά (7) ομάδες, από τις δέκα (10) που είχαν δικαίωμα είναι οι παρακάτω:
1. Α.Σ.Π. ΦΛΑΤΣΑΤΑ 1957
2. ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β΄
3. ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ
4. ΝΕΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
5. ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
6. ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ
7. ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
Το πρωτάθλημα της Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, θα διεξαχθεί σε έναν ομίλο με τις επτά – 7 – ομάδες, που δήλωσαν συμμετοχή σε δυο φάσεις.

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ : Οι επτά ομάδες αντιστοίχως αγωνίζονται σε διπλούς αγώνες δυο γύρων και δεκατεσσάρων  αγωνιστικών. Οι πρώτες τέσσερις ομάδες προκρίνονται στη διαδικασία των play off ( δεύτερη φάση ).

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ( PLAY OFF ) : Οι τέσσερις πρώτες ομάδες, (1 έως 4) αγωνίζονται μεταξύ τους σε μίνι πρωτάθλημα έξη αγωνιστικών, εντός και εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης, μεταφέροντας από την πρώτη φάση την βαθμολογία τους αυτούσια. Με την ολοκλήρωση του μίνι πρωταθλήματος θα προκύψει η οριστική κατάταξη αναφορικά με τις πρώτες τέσσερις θέσεις.  Πρωταθλητής θα αναδειχθεί ο πρώτος της βαθμολογίας και προβιβάζεται στην Α' κατηγορία. Εάν δεν επιθυμεί να προβιβασθεί ,  στην επόμενη κατηγορία το δικαίωμα αποκτά ο δεύτερος της τελικής βαθμολογίας.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΆΣΗ ( PLAY AOUT ) Οι τρεις ομάδες, (5 έως 7), θα αγωνιστούν σε μίνι πρωτάθλημα τριών αγωνιστικών με κλήρωση, με δωρεάν διαιτησία και γιατρό αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 23. Οικονομικά θέματα.
Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς αναθέτει στα σωματεία τη διαδικασία έκδοσης και διάθεσης των εισιτηρίων στους  αγώνες τους, παραιτείται δε, των δικαιωμάτων της από το ποσοστό εισπράξεων υπέρ του εκάστοτε  σωματείου. Η τιμή εισιτηρίου για όλες τις κατηγορίες καθορίζεται σε πέντε ( 5 ) ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 24. Επίλυση αθλητικών διαφορών.
Οι πάσης φύσεως διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή και ερμηνεία του ΚΑΠ του καταστατικού και  των εν γένει κανονισμών της ΕΠΟ που ισχύουν για το ποδόσφαιρο και αφορούν τις ενώσεις, τις ομάδες που 
μετέχουν στους πάσης φύσεως αγώνες, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε  σχέση και ιδιότητα με αυτές, ή που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο και ιδιότητα στο χώρο του  ποδοσφαίρου, επιλύονται από τα αρμόδια θεσμοθετημένα ποδοσφαιρικά όργανα, που καθορίζονται στο  καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΠΟ, απαγορευομένης σε κάθε περίπτωση της προσφυγής στα  πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 25. Έπαθλα.
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση σε κάθε κατηγορία θα βραβευθούν από 
την Ένωση με την απονομή κυπέλλου. Επίσης, κύπελλο ήθους θα απονεμηθεί στις ομάδες που θα  τελειώσουν το πρωτάθλημα χωρίς καμιά ποινή.
ΑΡΘΡΟ 26. Διαιτητές αγώνων.
Έχει εφαρμογή το άρθρο 12 του Κ.Α.Π., ειδικότερα :
Όλοι οι διαιτητές που θα διευθύνουν τους αγώνες θα προκύπτουν μετά από ορισμό, από την  αρμόδια επιτροπή ( Ε.Δ. / Ε.Π.Σ. Καστοριάς).
Είναι πιθανόν την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2024 – 2025,  η εφαρμογή του «ηλεκτρονικού φύλλου αγώνος», μόνο στους αγώνες του πρωταθλήματος της Α΄ ερ. κατηγορίας πιλοτικά  και εφόσον εκπληρωθούν  οι προϋποθέσεις που απαιτούνται με την απαραίτητη συνδρομή της ΕΠΟ.
ΑΡΘΡΟ 27. Ραδιοτηλεοπτικά – Μ.Μ.Ε. – Επίσημη μπάλα διοργάνωσης.
Ισχύουν τα οριζόμενα από το άρθρο 29 του ΚΑΠ.
Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα της ραδιοτηλεοπτικής και διαδικτυακής κάλυψης των αγώνων 
των πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών. Συμβάσεις παραχώρησης ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών  δικαιωμάτων που δεν έχουν εγκριθεί από την Ένωση, δεν ισχύουν, απαγορεύεται δε, η ραδιοτηλεοπτική και 
διαδικτυακή μετάδοση κάθε αγώνα. Αν παρά ταύτα, ο αγώνας μεταδοθεί χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση  της διοργανώτριας, η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με χρηματική ποινή έως  ( 500 ) ευρώ. Σε  κάθε περίπτωση, η είσοδος ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων επιτρέπεται μετά από σχετική έγγραφη άδεια της  διοργανώτριας.
ΑΡΘΡΟ 28. Υγειονομικό πρωτόκολλο.
Όλα τα σωματεία, οι ποδοσφαιριστές και οι αξιωματούχοι αυτών, υποχρεούνται στην πιστή τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου που θα ισχύει κατά τη διεξαγωγή των αγώνων των πρωταθλημάτων και εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
ΑΡΘΡΟ 29. Τελική διάταξη.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Καστοριάς έχει την εξουσία και αρμοδιότητα να αποφασίζει για όποιο θέμα δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, με βάση τους νόμους, το Καταστατικό της Ένωσης και τους ισχύοντες εκάστοτε Κανονισμούς της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των τελευταίων ή αλλαγής του κειμένου των άρθρων τους, μετά τη σύνταξη της παρούσας, η Ε.Π.Σ. Καστοριάς διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει κάθε τροποποιητική προκήρυξη ή συμπληρωματική προκήρυξη. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Καστοριάς επιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση που προκύψει ζήτημα από ανώτερη βία ή, όλως εξαιρετική έκτακτη περίπτωση και υπάρχει ανάγκη αναμόρφωσης της προκήρυξης ή λήψης έκτακτων μέτρων.


                                                                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ