ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Αθ, Διάκου 2 - 52100 - Καστοριά
τηλ: 2467083728
fax: 2467083787
e-mail: epskast@yahoo.gr
www.epskastorias.gr