ΠΟΙΝΕΣ2022/2023

ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 06/04/2023                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16


ΠΟΙΝΕΣ


Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

1.    ΜΠΑΤΖΙΟ Α.,  του Σωματείου «Α.Σ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ», με αριθμό δελτίου 1208265, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 27/03/2023                                                                                              ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15

       Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

 

1.    ΚΥΔΩΝΑΚΗ Α.,  του Σωματείου «Α.Σ. ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ», με αριθμό δελτίου 1469408, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

 

2.    ΚΟΥΤΣΙΚΑΝΙΔΗ Η. ,  του Σωματείου «Α.Ε. ΓΡΑΜΜΧΩΡΙΩΝ», με αριθμό δελτίου 1441298, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ,

3.    ΟΛΟΚΤΣΙΔΗ Ι.,  του Σωματείου «ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», με αριθμό δελτίου 1537501, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

 

    

       Β) ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ  

   

1. Στο Σωματείο “Α.Σ. ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ¨, για παράβαση των άρθρων 14 παρ. 1 α, 14 παρ. 1β, 14 παρ. 3 και 15 παρ. 3 του Πειθαρχικού Κώδικα, κρίνοντας η Επιτροπή ότι δεν προέκυψε κίνδυνος σωματικής βλάβης κατά προσώπου νόμιμα ευρισκόμενου στον αγωνιστικό χώρο, και ενόψει της συνομολόγησης από το Σωματείο των παραπάνω πράξεων και του γεγονότος ότι ουδέποτε κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο προκάλεσε ανάλογα γεγονότα, αναγνωρίζει ότι συντρέχει ελαφρυντική περίσταση και επιβάλει χρηματική ποινή τριάντα (30,00)  ευρώ  για κάθε πράξη.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΙ τις παραπάνω ποινές και επιβάλει συνολική ποινή εξήντα (60,00) ευρώ, αποτελούμενη από μία από τις μεγαλύτερες των τριάντα (30,00), προσαυξανόμενης κατά δέκα (10,00) ευρώ από εκάστη των λοιπών (30,00 + 10,00 + 10,00 + 10,00 = 60,00 ευρώ, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «Α.Σ. ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ» - «Α.Ε. ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ, που διεξήχθη την 18.03.2023.

2. Στο Σωματείο “Α.Ε. ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ”,  για παράβαση των άρθρων 14 παρ. 3 και 15 παρ. 3 του Πειθαρχικού Κώδικα, κρίνοντας η Επιτροπή ότι δεν προέκυψε κίνδυνος σωματικής βλάβης κατά προσώπου νόμιμα ευρισκόμενου στον αγωνιστικό χώρο,και ενόψει και της απαξίωσης που επέδειξε το Σωματείο στην κλήση να παραστεί ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής, επιβάλει χρηματική ποινή πενήντα (50,00 ευρώ)  για κάθε πράξη.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΙ τις παραπάνω ποινές και επιβάλει συνολική ποινή εβδομήντα πέντε (75,00) ευρώ, αποτελούμενη από μία από τις μεγαλύτερες των πενήντα (50,00) ευρώ, προσαυξανόμενης κατά το ήμισυ από τη δεύτερη (50,00 + 25,00 = 75,00 ευρώ), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «Α.Σ. ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ» - «Α.Ε. ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ, που διεξήχθη την 18.03.2023.ΚΑΣΤΟΡΙΑ : 18/03/2023                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 14                                                                                                                                             ΠΟΙΝΕΣΑ) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ


ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ Α., του Σωματείου «Π.Α.Σ. ΛΕΥΚΗΣ», με αριθμό δελτίου 1463262,ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ


ΣΑΒΒΙΔΗ Κ., του Σωματείου «ΚΕΡΑΝΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ», με αριθμό δελτίου    1120479, ποινή τριών (3) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ


ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π., του Σωματείου «ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ», με αριθμό δελτίου1375595, ποινή δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή είκοσι (20,00) ΕΥΡΩ


      Β) ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ   

         ==========================

      

      Γ) ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ Δ., εκπρόσωπο του Σωματείου “ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ” και με την ιδιοτητα του αξιωματούχου ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, για την αποβολή του δεύτερη κίτρινη κάρτα, λόγω διαμαρτυριών προς το διαιτητή του αγώνα, επιβάλει ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για μία (1) εβδομάδα (άρθρο 8 παρ. 3 Π.Κ.), την οποία λόγω υποτροπής κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, διπλασιάζει και επιβάλει συνολική ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για δέκα πέντε (15) ημέρες, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ» - «ΚΕΡΑΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ», που διεξήχθη την 12.03.2023.  


 

        Δ) ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ   

ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ, το Σωματείο “ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ”, από την κατηγορία του, λόγω αμφιβολιών, ως συνυπεύθυνου, για τη συμπεριφορά του εκπροσώπου της ομάδος του, Δημητρίου Ζαρογιάννη, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ» - «ΚΕΡΑΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ», που διεξήχθη την 12.03.2023.  

 ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 24/02/2023                                                             ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 11


ΠΟΙΝΕΣ


    Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ


1.    ΖΑΦΕΡΟΠΟΥΛΟ Β.,  του Σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ», με αριθμό δελτίου 1353777, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ, για αποβολή του, με δεύτερη κίτρινη κάρτα (άρθρο 7 παρ. 3 και 10 παρ. 1α, περ. ΙΙΙ, σε 

 

2.    ΓΚΑΝΑ Χ.,  του Σωματείου «Α.Σ. ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ», με αριθμό δελτίου 1468282,ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

3.    ΓΚΑΤΖΙΟ Α. ,  του Σωματείου «Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ», με αριθμό  δελτίου 1299565, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

4.    ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Κ.,  του Σωματείου «Α.Σ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ», με αριθμό  δελτίου 1504473, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

5.    ΜΗΛΙΑΤΗ Ε.,  του Σωματείου «ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ», με αριθμό  δελτίου 1399291, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

 ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 02/02/2023                                                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 05


ΠΟΙΝΕΣΑ) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

1.    ΖΑΦΕΡΟΠΟΥΛΟ Β.,  του Σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ», με αριθμό δελτίου 1353777, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ : 27/01/2023                                                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 03

                                                                         ΠΟΙΝΕΣ 


Α) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

1.    ΓΑΚΗ Δ., του Σωματείου «Α.Σ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ», με αριθμό δελτίου 1335088, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ
ΠΟΙΝΕΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ :20/01/2023

 

       Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

 

1.    ΡΕΝΤΑ Π., του Σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ», με αριθμό δελτίου 1166142, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

2.    ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ Σ., του Σωματείου «Α.Σ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ», με αριθμό δελτίου 1453747, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

     

        β) ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ  

   

1. Στο Σωματείο «Α.Σ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ», ως αποκλειστικά υπαίτιο και υπεύθυνο της μη τέλεσης του αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ» - «Α.Σ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ», που επρόκειτο να διεξαχθεί  την 14.01.2023 και μετά τη δήλωση του Σωματείου περί αποχώρησης από το πρωτάθλημα της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, που εστάλη στη διοργανώτρια αρχή, επιβάλει τις ακόλουθες ποινές : ‘

  α) Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του Σωματείου «ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ», με τέρματα 3-0 και σε βάρος του Σωματείου «Α.Σ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ», με τέρματα 0 – 3,

  β) Επιβάλει χρηματική ποινή ύψους εκατό (100,00) ευρώ (άρθρο 17 παρ. 1 και 2 του Κ.Α.Π.) και

γ) Διατάσσει την αποβολή του Σωματείου από το πρωτάθλημα της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και τον υποβιβασμό του στην αμέσως κατώτερη κατηγορία, λόγω μη προσέλευσης σε τρεις (3) αγώνες του πρωταθλήματος της Α‘ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας (άρθρο 17 παρ. 3 Κ.Α.Π.).

 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 16/12/2022                                                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 89


       Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ


1.    ΤΣΑΡΝΕΛΑ Π., του Σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ», με αριθμό δελτίου 1356300, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

 

      

        Β) ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ      

 

1. Στο Σωματείο «Α.Σ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ», ως αποκλειστικά υπαίτιο και υπεύθυνο της μη τέλεσης του αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ» - «Α.Σ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ», που επρόκειτο να διεξαχθεί  την 10.12.2022, στο γήπεδο του Μαυροχωρίου Καστοριάς και μη δεχόμενη την επιτροπή της προφορικής ενημέρωσης της διοργανώτριας αρχής ως δήλωση αδυναμίας συμμετοχής του Σωματείου στον αγώνα ή δήλωση περί αποχώρησης από το πρωτάθλημα της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, που εστάλη στη διοργανώτρια αρχή, επιβάλει τις ακόλουθες ποινές : ‘

  α) Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του Σωματείου «ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥΣ», με τέρματα 3-0 και σε βάρος του Σωματείου «Α.Σ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ», με τέρματα 0 – 3,

  β) Επιβάλει χρηματική ποινή ύψους εκατό (100,00) ευρώ (άρθρο 17 παρ. 1 και 2 του Κ.Α.Π.),
ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 09/12/2022                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 87

       Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

1.   ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ Χ. , του Σωματείου «ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», με αριθμό δελτίου 1367133, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

2.   ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Π., του Σωματείου «Α.Σ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ», με αριθμό δελτίου 1492079, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 02/12/2022                                                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ. :86Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Α. , του Σωματείου «ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», με αριθμό δελτίου 13931263, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟ Γ., του Σωματείου «Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ», με αριθμό δελτίου 1393163, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

3.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Τ. , του Σωματείου «Α.Σ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ», με αριθμό δελτίου 1423131, ποινή τριών (3)  αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ

 

4. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ Α., του Σωματείου «Α. Ο. ΚΑΣΤΩΡ», με αριθμό δελτίου 1116065, ποινή δύο (2)  αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή είκοσι (20,00) ΕΥΡΩ

5. ΠAΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. , του Σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ», με αριθμό δελτίου 2007129, ποινή τριών (3)  αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ

 

 

      Β) ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

 

1. ΣΑΡΑΜΠΙΝΑ Χ., προπονητή του Σωματείου “Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ” και με την ιδιοτητα του αξιωματούχου ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, για την αποβολή του με κόκκινη κάρτα, λόγω ανάρμοστης διαγωγής προς τους διαιτητές του αγώνα και μετά την αναγνώριση ελαφρυντικών από την Πειθαρχική Επιτροπή, λόγω της ομολογίας της πράξης και της δήλωσης συγγνώμης, χρηματική ποινή τριάντα (30,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για δέκα πέντε (15 ημέρες) (άρθρο 11 παρ. 2 Πειθαρχικού Κώδικα), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ» - «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ», που διεξήχθη την 26.11.2022.  

            ==================

 

      Γ) ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

    ==============   

        Δ) ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ       

 

1. Στο Σωματείο «Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ»  και μετά την αναγνώριση ελαφρυντικών στοιχείων που αναγνωρίστηκαν για την πράξη του προπονητή του,  χρηματική ποινή τριάντα (30) ευρώ, ως συνυπαίτιο για τη συμπεριφορά του κ. Σαραμπίνα Χ., προπονητή του και με την ιδιότητα του αξιωματούχου της ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο (άρθρο 11 παρ. 1 και 3), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ» - «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ», που διεξήχθη  την 26.11.2022. 

 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ : 26-11-2022                                                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 83

Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

1.   ΧΙΝΤΑ Φ. , του Σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ», με

αριθμό δελτίου 2007615, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

2.   ΣΑΧΙΝΙΔΗ Φ. , του Σωματείου «ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ», Με αριθμό δελτίου 1209729, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

3.    ΚΑΡΑΔΗΜΟ Π. , του Σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ»,με αριθμό δελτίου 1412438, ποινή τεσσάρων (4)  αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ

4.   ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗ Λ., του Σωματείου «ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ», με αριθμό δελτίου 1951212, ποινή μίας (1)  αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

5.   BABINI D. , του Σωματείου «Α.Σ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ»,με αριθμό δελτίου 1259295, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

.

 

      Β) ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

 

1. ΤΣΕΜΠΕΡΙΔΗ Ι., προπονητή του Σωματείου “Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ” και με την ιδιοτητα του αξιωματούχου ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, για την αποβολή του με κόκκινη κάρτα, λόγω ανάρμοστης διαγωγής προς τους διαιτητές του αγώνα και μετά την αναγνώριση ελαφρυντικών από την Πειθαρχική Επιτροπή, λόγω της ομολογίας της πράξης και της δήλωσης συγγνώμης, χρηματική ποινή τριάντα (30,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για δέκα πέντε (15 ημέρες) (άρθρο 11 παρ. 2 Πειθαρχικού Κώδικα), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ» - «Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ», που διεξήχθη την 19.11.2022.  

            ==================

 

      Γ) ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

1.   ΤΣΙΚΟ Δ.,  εκπρόσωπο του Σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ» και με την ιδιότητα του αξιωματούχου ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο :

ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ από την κατηγορία της εξύβρισης του διαιτητή του αγώνα, μετά τη λήξη του αγώνα, λόγω αοριστίας στο φύλλο αγώνα, καθόσον δεν αναγράφονται ουδόλως οι εξυβριστικές φράσεις που του αποδίδονται, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ» - «ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ», που διεξήχθη την 19.11.2022,

2. ΖΗΚΟ Δ., εκπρόσωπο του Σωματείου “Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ” και με την ιδιοτητα του αξιωματούχου ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, για την μετά τηλήξη του αγώνα ανάρμοστη διαγωγή του προς τους διαιτητές του αγώνα και μετά την αναγνώριση ελαφρυντικών από την Πειθαρχική Επιτροπή, λόγω της ομολογίας της πράξης και της δήλωσης συγγνώμης, χρηματική ποινή τριάντα (30,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για δέκα πέντε (15 ημέρες) (άρθρο 11 παρ. 2 Πειθαρχικού Κώδικα), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ» - «Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ», που διεξήχθη την 19.11.2022,

3. .ΒΑΣΣΟ Ι., εκπρόσωπο του Σωματείου “Π.Α.Ο. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ” και με την ιδιοτητα του αξιωματούχου ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, για την αποβολή του με κόκκινη κάρτα, λόγω ανάρμοστης διαγωγής προς το διαιτητή του αγώνα και μετά την αναγνώριση ελαφρυντικών από την Πειθαρχική Επιτροπή, λόγω της ομολογίας της πράξης και της δήλωσης συγγνώμης, χρηματική ποινή τριάντα (30,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για δέκα πέντε (15 ημέρες) (άρθρο 11 παρ. 2 Πειθαρχικού Κώδικα), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ο. ΚΨΣΤΑΡΑΖΙΟΥ» - «ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β’», που διεξήχθη  την 20.11.2022.  

4.  

  

        Δ) ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ      

 

1.  Στο Σωματείο «Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ»  και μετά την αναγνώριση ελαφρυντικών στοιχείων που αναγνωρίστηκαν για τις πράξεις των εκπροσώπων του :

         α) χρηματική ποινή τριάντα (30) ευρώ, ως συνυπαίτιο για τη συμπεριφορά του κ. Τσεμπερίδη Ι,, προπονητή  του και με την ιδιότητα του αξιωματούχου της ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο (άρθρο 11 παρ. 1 και 3),

β)  χρηματική ποινή τριάντα (30) ευρώ, ως συνυπαίτιο για τη συμπεριφορά του κ. Ζήκου Δ,, εκπροσώπου του και με την ιδιότητα του αξιωματούχου της ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο (άρθρο 11 παρ. 1 και 3).

ΣΥΓΧΩΝΕΥΕ τις παραπάνω ποινές (άρθρο 4 παρ. 4) και επιβάλει συνολική ποινή σαράντα πέντε (45,00) ευρώ, αποτελούμενη από τη μία εκ των ισοπόσων και προσαυξανόμενη κατά το ήμισυ της άλλης (30,00 + 15,00 = 45,00 ΕΥΡΩ), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ» - «Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ», που διεξήχθη την 19.11.2022.  

1. Στο Σωματείο «Π.Α.Ο. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ»  και μετά την αναγνώριση ελαφρυντικών στοιχείων που αναγνωρίστηκαν για την πράξη του εκπροσώπων του,  χρηματική ποινή τριάντα (30) ευρώ, ως συνυπαίτιο για τη συμπεριφορά του κ. Βάσσου Ι,, εκπροσώπου του και με την ιδιότητα του αξιωματούχου της ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο (άρθρο 11 παρ. 1 και 3), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ο. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ» - «ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β’», που διεξήχθη  την 20.11.2022.

2. Στο Σωματείο “ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ”, λόγω αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή του, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων “ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ” - ¨ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ”, που διεξήχθη την 19.11.2022 και κατόπιν της νόμιμα υποβληθείσης ενστάσεως, που έγινε δεκτή με τη με αριθμό 6/25.11.2022 απόφαση της Πειθαρχικης Επιτροπής, επιβάλει τις ακόλουθες ποινές :

                α. Δέχεται την ένσταση του Σωματείου “ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ”, λόγω αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή από το Σωματείο “ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ (άρθρο 19 παρ.4 του Κ.Α.Π.),

Β. Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του Σωματείου ¨ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ¨με τέρματα 3-0 και σε βάρος του Σωματείου ¨ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ”, με τέρματα 0-3 (άρθρο 19 παρ. 13 του Κ.Α.Π.) και .

Γ. Επιβάλει στο Σωματείο ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικο πίνακα της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου (άρθρ 19 παρ. 13 Κ.Α.Π.. ) και

Δ. Επιβάλει χρηματική ποινή ύψους εκατό (100,00) ευρώ, (άρθρο 19 παρ. 13 Κ.Α.Π.).

 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 18/11/2022                                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 82Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ


 1. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ Χ., του Σωματείου «ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ», με αριθμό δελτίου 1412449, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

2. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ Ν. , του Σωματείου «ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», με αριθμό δελτίου 576418, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ : 16/11/2022                                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 81Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

1. ΧΟΤΖΑ Ρ. , του Σωματείου «Α.Σ.ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ», με αριθμό δελτίου 1368957, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

2. ΔΙΝΑΔΗ Λ. , του Σωματείου «Α.Σ.ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ», με αριθμό δελτίου 1234825, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

 

    

        Β) ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ       

 

1. Στο Σωματείο «Α.Γ.Σ. ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ», ως αποκλειστικά υπαίτιο και υπεύθυνο της μη τέλεσης του αγώνα μεταξύ των ομάδων «Α.Μ.Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ» - «Α.Γ.Σ. ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ», που επρόκειτο να διεξαχθεί  την 13.11.2022 και μετά τη δήλωση του Σωματείου περί αποχώρησης από το πρωτάθλημα της Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, που εστάλη στη διοργανώτρια αρχήεπιβάλει τις ακόλουθες ποινές : 

  α) Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του Σωματείου «Α.Μ.Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ», με τέρματα 3-0 και σε βάρος του Σωματείου «Α.Γ.Σ. ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ», με τέρματα 0 – 3,

  β) Επιβάλει χρηματική ποινή ύψους εκατό (100,00) ευρώ (άρθρο 17 παρ. 1 και 2 του Κ.Α.Π.) και

γ) Διατάσσει την αποβολή του Σωματείου και τον υποβιβασμό του στην αμέσως κατώτερη κατηγορία, λόγω μη προσέλευσης σε τρεις (3) αγώνες του πρωταθλήματος της Β‘ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας (άρθρο 17 παρ. 3 Κ.Α.Π.).


Καστοριά : 11-11-2022                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 80

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

ΛΥΓΟΥΡΑ Ν. , του Σωματείου «Α.Σ.ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ», με αριθμό δελτίου 574426, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ


      Β) ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ   

            ==================


      Γ) ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ


ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ Δ., εκπρόσωπο του Σωματείου «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ» 

και με την ιδιότητα του αξιωματούχου ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο : 

α) Για την αποβολή του με δεύτερη κίτρινη κάρτα, λόγω διαμαρτυριών προς το διαιτητή του αγώνα, χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για είκοσι (20) ημέρες,

β) Για την, μετά την αποβολή του, είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και στο χώρο των αποδυτηρίων και την κατ’ εξακολούθηση απρεπή συμπεριφορά προς το Διαιτητή του αγώνα, χρηματική ποινή εκατό (100,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για ένα (1) μήνα (άρθρα 11 παρ.2, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 1 περ. δ), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ» - «Π.Α.Σ. ΛΕΥΚΗΣ», που διεξήχθη την 06.11.2022.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΙ τις παραπάνω ποινές (άρθρο 4 παρ. 4) και επιβάλει συνολική χρηματική ποινή εκατόν είκοσι πέντε (125,00) ευρώ, αποτελούμενη από τη μεγαλύτερη και προσαυξανόμενη κατά το ήμισυ από τη μικρότερη (100,00 + 25,00 = 125,00 ευρώ)

και συνολική απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για σαράντα (40) ημέρες, αποτελούμενη από τη μεγαλύτερη και προσαυξανόμενη κατά το ήμισυ από τη μικρότερη (1 μήνας και 10 ημέρες = σαράντα (40) ημέρες.    

   

        Δ) ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ       


Στο Σωματείο «Α.Γ.Σ. ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ», ως αποκλειστικά υπαίτιο και υπεύθυνο της μη τέλεσης του αγώνα μεταξύ των ομάδων «Α.Γ.Σ. ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ» - «Π.Α.Ο. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ», που επρόκειτο να διεξαχθεί την 06.11.2022 και μετά τη δήλωση του Σωματείου περί αποχώρησης από το πρωτάθλημα της Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, που εστάλη στη διοργανώτρια αρχή, επιβάλει τις ακόλουθες ποινές : ‘

  α) Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του Σωματείου «Π.Α.Ο. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ», με τέρματα 3-0 και σε βάρος του Σωματείου «Α.Γ.Σ. ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ», με τέρματα 0 – 3, 

  β) Επιβάλει χρηματική ποινή ύψους εκατό (100,00) ευρώ (άρθρο 17 παρ. 1 και 2 του Κ.Α.Π.),


Στο Σωματείο «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ» και μετά την αναγνώριση ελαφρυντικού στοιχείου, ως προς τη δεύτερη αποδιδόμενη κατηγορία, δεδομένου ότι δεν κατέστη δυνατή η εξακρίβωση του προσώπου, που έριξε πέτρα προς τον Α’ Βοηθό Διαιτητή,   

          α) χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ, ως συνυπαίτιο για τη συμπεριφορά του κ. Δημητρίου Ζαρογιάννη, νομίμου εκπροσώπου του και με την ιδιότητα του αξιωματούχου της ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο (άρθρο 11 παρ. 1 και 3) και 

β) χρηματική ποινή εβδομήνα πέντε (75,00) ευρώ, ως υπαίτιο και υπεύθυνο της μη λήψης των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας της διεξαγωγής του αγώνα, ως γηπεδούχου Σωματείου, με αποτέλεσμα τη ρίψη αντικειμένου (πέτρας) από φίλαθλο προς τον Α’ Βοηθό Διαιτητή, χωρίς να τον κτυπήσει (άρθρο 14 παρ. 1,2,3 και 15 παρ. 3 περ. ΙΙ), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ» - «Π.Α.Σ. ΛΕΥΚΗΣ», που διεξήχθη την 06.11.2022.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΙ τις παραπάνω ποινές (άρθρο 4 παρ. 4) και επιβάλει συνολική χρηματική ποινή εκατό (100,00) ευρώ, αποτελούμενη από τη μεγαλύτερη και προσαυξανόμενη κατά το ήμισυ από τη μικρότερη (75,00 + 25,00 = 100,00 ευρώ).

ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 04/11/2022                                                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 79 Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

1. ΔΡΑΝΙΤΣΑΡΗ Α. , του Σωματείου «Α.Σ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ», με αριθμό δελτίου

1761751, ποινή τριών (3) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ,

 

   Β) ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ Ν.,  εκπρόσωπο του Σωματείου «Α.Σ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ»  και

με την ιδιότητα του αξιωματούχου ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, χρηματική ποινή πενήντα (100,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για έναν (1) μήνα, για την, μετά τη λήξη του αγώνα, απρεπή και κατ’ εξακολούθηση υβριστική συμπεριφορά του, αρχικά προς το Β’ Βοηθό Διαιτητή και στη συνέχεια προς το σύνολο των διαιτητών του αγώνα, (άρθρο 11 παρ. 2, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 1 περ. δ),  στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «Α.Σ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ» - «ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ», που διεξήχθη την 29.10.2022.

 

 Γ) ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ       

 

1. Στο Σωματείο «Α.Γ.Σ. ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ», ως αποκλειστικά υπαίτιο και υπεύθυνο της μη τέλεσης του αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ» - «Α.Γ.Σ. ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ», που επρόκειτο να διεξαχθεί  την 30.10.2022, στο γήπεδο της Οινόης Καστοριάς και μετά τη δήλωση του Σωματείου περί αποχώρησης από το πρωτάθλημα της Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, που εστάλη στη διοργανώτρια αρχήεπιβάλει τις ακόλουθες ποινές : 

  α) Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του Σωματείου «ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ», με τέρματα 3-0 και σε βάρος του Σωματείου «Α.Γ.Σ. ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ», με τέρματα 0 – 3,

  β) Επιβάλει χρηματική ποινή ύψους εκατό (100,00) ευρώ (άρθρο 17 παρ. 1 και 2 του Κ.Α.Π.),

 

2. Στο Σωματείο «Α.Σ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ», χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ, ως συνυπαίτιο για τη συμπεριφορά του κ. Νικολάου Εμμανουηλίδη, νομίμου εκπροσώπου του και με την ιδιότητα του αξιωματούχου της ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο (άρθρο 11 παρ. 1 και 3), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων “Α.Σ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ” - “ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ”, που διεξήχθη την 29.10.2022 και

 

3. Στο Σωματείο «ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ»,  α) χρηματική ποινή εκατό (100,00) ευρώ και  β) ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές για δύο (2) αγωνιστικές ημέρες, ως αποκλειστικά υπαίτιο και υπεύθυνο της μη λήψης των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας της διεξαγωγής του αγώνα, ως γηπεδούχου Σωματείου, με αποτέλεσμα την είσοδο φιλάθλου της  (αγνώστων στοιχείων) στο χώρο των αποδυτηρίων του γηπέδου και τη βιαιοπραγία σε βάρος ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδος (άρθρο 14 παρ. 1,2,3 και 15 παρ. 4 περ. β), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ» - «Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ», που διεξήχθη την 29.10.2022.

 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 27/10/2022


Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ   

 

1. ΜΠΑΤΖΙΟ Α.,  του Σωματείου «Α.Σ.ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ», με αριθμό δελτίου 1208255,

ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

2. ΓΚΟΛΙΑ Ι. - Κ. , του Σωματείου «Α.ΟΚΑΣΤΩΡ», με αριθμό δελτίου 2469208

ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

3. ΤΣΟΠΡΑ Γ., του Σωματείου «ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ», με αριθμό δελτίου 1466887,

ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

4. ΓΑΒΡΟ Α.,  του Σωματείου «Π.Α.Ο. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ», με αριθμό δελτίου 1388234, 

ποινή μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ 

5. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ Δ., του Σωματείου «Α.Γ.Σ. ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ», με αριθμό δελτίου

537506, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

6. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Γ.,  του Σωματείου «ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ», ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

 

      Β) ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ  

 

==============

      Γ) ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 

===================   

        Δ) ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ