ΠΟΙΝΕΣ 2021-2022

 ΚΑΣΤΟΡΙΑ : 18/11/2021                                                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 254


ΠΟΙΝΕΣ       Α)  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

 

         1. ΚΡΑΝΙΑΣ Σ. , του Σωματείου «ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ», με αριθμό δελτίου 1403974, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ.

(άρθρο 7 παρ. 3) 

      Β)  ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

 

1.    ΡΕΒΒΑΣ Α.,   προπονητής του Σωματείου «ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ»  και  με την ιδιότητα του αξιωματούχου ομάδας, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για δέκα πέντε (15) ημέρες, για την αποβολή του, λόγω ειρωνικής συμπεριφοράς, την οποία η Επιτροπή ερμηνεύει ως λόγω υβριστική συμπεριφορά προς το διαιτητή του αγώνα.

 (άρθρο 11 παρ. 2,  άρθρο 10 παρ. 1δ) 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ : 12/11/2021                                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 253


 


      Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ


         1. ΒΛΑΧΑΒΑΣ Ε., του Σωματείου «ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», με αριθμό δελτίου 1260156, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ,    (άρθρο 10 παρ. 1α περ. IV) .

        2.  ΤΣΟΥΛΟΥΚΙΔΗΣ Δ. , του Σωματείου «ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ», με αριθμό δελτίου 1390102, ποινή  δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή είκοσι (20,00) ΕΥΡΩ,    (άρθρο 10 παρ. 1β)  ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 05/11/2021


ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ


         1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Α., (ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ), με αριθμό δελτίου 1389116, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ, (άρθρο 10 παρ. 1, άρθρο 10π2ε)

 

 

        2.  ΣΤΕΡΓΙΟΥ Λ. , (Α.Γ.Σ. ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ), με αριθμό δελτίου 1464020, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ, (άρθρο 7 π3)

 

        3.  ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ από κάθε ποινή τον ΤΣΙΛΙΡΑ Κ., (Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ), με αριθμό δελτίου 423376, λόγω ασάφειας στο φύλλο αγώνα. ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 22/10/2021                                                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 250

ΠΟΙΝΕΣΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ


         1. ΤΣΟΠΡΑΣ Γ.  (ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ), με αριθμό δελτίου 1466887, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ   (άρθρο 7 παρ. 3 )

         2.  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ.,  (ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ), με αριθμό δελτίου 1434775, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ,   (άρθρο 7 παρ. 3  . ) 


        3.  ΛΥΓΟΥΤΡΑΣ Ν. (Α.Σ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ) με αριθμό δελτίου 574496,  ποινή μιας (1)  αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ ( άρθρο 10 π1ΙV) 

      4. ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. (ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) , ποινή μιας (1)  αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ ( άρθρο 10 π1 θΙ) 
 ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 07/10/2021                                                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 245

ΠΟΙΝΕΣΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ


         1. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β.   (ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ), με αριθμό δελτίου 1413069, ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ   (άρθρο 10 παρ. 1δ Ι )

         2.  ΓΚΟΛΙΑΣ Ι. ,  (ΚΑΣΤΩΡ), με αριθμό δελτίου 1469208, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ,   (άρθρο 7 παρ. 3  . ) 
 ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 30/09/2021                                                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 244

ΠΟΙΝΕΣΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ


         1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θ.   (Α.Ε. ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ), με αριθμό δελτίου 1462324, ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ   (άρθρο 10 παρ. 1δ Ι )

         2.  ΜΟΥΤΖΙΚΗ Κ. ,  (ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ), με αριθμό δελτίου 1387020, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ,   (άρθρο 7 παρ. 3  . ) 

        3.  ΤΣΑΜΗ Σ. , (ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ) με αριθμό δελτίου 1453886, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ   (άρθρο 7 παρ. 3 )

     


           

     ΣΩΜΑΤΕΙΑ

 

              1. Στο Σωματείο «Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ»,    ως αποκλειστικά υπαίτιο της μη τέλεσης αγώνα κυπέλου, λόγω της μη προσέλευσής του, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ» - «Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ», που επρόκειτο να διεξαχθεί την 25.09.2021, στο γήπεδο της Κορησού, :

     α) Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του Σωματείου «ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ»,  με     τέρματα 3 – 0 και σε βάρος κατά του Σωματείου «Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ», με τέρματα 0 – 3 (άρθρο 21 παρ. 3 περ. Ι και ΙΙα  του Κ.Α.Π.) και

     β) Επιβάλει στο Σωματείο «Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ» :

         β1. Χρηματική ποινή εκατό (100,00) ευρώ (άρθρο 21 παρ. 3 περ. Ι και ΙΙβ του Κ.Α.Π.)  και 

         β2. Ποινή αφαίρεσης ενός (1) βαθμού από τη βαθμολογία του πρωταθλήματος που συμμετέχει κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (άρθρο 21 παρ. 3 παρ. Ι και ΙΙγ του Κ.Α.Π.).