ΠΟΙΝΕΣ 2023/2024


ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 24/11/2023                                                                              ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 72


ΠΟΙΝΕΣ

 

       Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ   

 

1. ΤΡΑΙΑΝΟ Δ.,  του Σωματείου «Α.Ε, ΒΙΤΣΙΟΥ», με αριθμό δελτίου 334737, ποινή δύο (2)  αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή είκοσι (20,00) ευρώ,  (άρθρο 10 παρ. 1 περ. β, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 2δ), την οποία, λόγω υποτροπής   διπλασιάζει και επιβάλει συνολική ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών και χρηματική ποινή σαράντα (40,00) ευρώ. 

 

2. ΠΑΠΠΟ Α.,  του Σωματείου «ΝΕΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ», με αριθμό δελτίου 1423922, ποινή πέντε (5) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή πενήντα ευρώ (50,00) (άρθρο 10 παρ. 1 περ. ε, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 2δ)


      Β) ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 

1. ΚΡΑΤΣΙΟ Β., εκπρόσωπο του Σωματείου «Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ», και με την ιδιότητα του αξιωματούχου ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και ειδικότερα την αποβολή του λόγω έντονων διαμαρτυριών προς το διαιτητή του αγώνα, χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για δέκα πέντε (15) ημέρες ημέρες (άρθρο 10 παρ. 2)

 

 

2. ΜΗΛΙΑΤΗ Σ., εκπρόσωπο του Σωματείου «ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ», και με την ιδιότητα

του αξιωματούχου ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και ειδικότερα  :

α) για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για τριάντα (ημέρες),

β) για την αποβολή του, λόγω εξύβρισης του διαιτητή και των Βοηθών του Διαιτητή, χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για τριάντα (ημέρες) και

γ) για την μετά την απομάκρυνσή του από τον αγωνιστικό χώρο, συνεχιζόμενη κατ’ επανάληψη εξύβριση και απειλή των διαιτητών του αγώνα, χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για τριάντα (30) ημέρες ημέρες (άρθρο 10 παρ. 2),  

    ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΙ τις παραπάνω ποινές (άρθρο 10 παρ. 3) και επιβάλει συνολική χρηματική ποινή εκατό (100,00) ευρώ, αποτελούμενη από τη μεγαλύτερη και προσθέτοντας το ήμισυ εκάστης των λοιπών (50,00 + 25,00 + 25,00 = 100,00 ευρώ) και συνολική ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για δύο (2) μήνες (αποτελούμενη  από  τη  μεγαλύτερη και προσθέτοντας το ήμισυ εκάστης των λοιπών (30 + 15 + 15 = 60 ημέρες = 2 μήνες).ΚΑΣΤΟΡΙΑ : 17/11/2023                                                                              ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 71


ΠΟΙΝΕΣ 
 Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Λ.,  του Σωματείου «Α.Ε. ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ», με αριθμό δελτίου 1483891, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ (άρθρο 7 παρ. 3 και 10 παρ. 1α, περ. ΙΙΙ, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 2δ)

 

2. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗ Γ., του Σωματείου «ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ», με αριθμό δελτίου1234935, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ (άρθρο 7 παρ. 3 και 10 παρ. 1α, περ. ΙΙΙ, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 2δ)

.

3. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟ Ε.,  του Σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ», με αριθμό δελτίου 142718, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ (άρθρο 10 παρ. 1 περ. Θ, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 2δ)


4. ΠΕΛΑΓΙΔΗ Π., του Σωματείου «ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», με αριθμό δελτίου 2007306, 

α) ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ   (άρθρο 7 παρ. 3 και 10 παρ. 1α, περ. ΙΙΙ, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 2δ) και

β) ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και χρηματικής ποινή σαράντα (40,00) ευρώ, (άρθρο 10 παρ. 1δ, περ. Ι, και κατά συγχώνευση (άρθρο  10 παρ. 1 περ. Γ)

επιβάλλει συνολική ποινή πέντε (5) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ


5.  ΤΑΚΟΥΡΙΔΗ Χ., του Σωματείου «ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ», με αριθμό δελτίου 2010124, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ (άρθρο 7 παρ. 3 και 10 παρ. 1α, περ. ΙΙΙ, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 2δ)

 

      Β) ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ   

         ==========================

      

      Γ) ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

           =======================

 

       Δ) ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ   

ΚΑΣΤΟΡΙΑ : 10/11/2023                                                                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 70


ΠΟΙΝΕΣΑ) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ


1. ΡΟΤΣΙΑΣ  Ε.,  του Σωματείου «Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ», με αριθμό δελτίου 1505113, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ : 02/11/2023                                                                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 69


ΠΟΙΝΕΣ Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ   

 

1. ΤΡΑΙΑΝΟ Δ.,  του Σωματείου «Α.Ε, ΒΙΤΣΙΟΥ», με αριθμό δελτίου 334737, ποινή δύο (2)  αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή είκοσι (20,00) ευρώ

2. ΣΑΡΑΜΠΙΝΗ Ζ. του Σωματείου «Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ», με αριθμό δελτίου 2025851, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

 

      

      Β) ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 

   1. ΜΠΑΤΖΙΟ Β., εκπρόσωπο του Σωματείου «ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», και με την ιδιότητα του αξιωματούχου ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και ειδικότερα μετά την οικειοθελή  αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο, με τις επανειλημμένες εξυβρίσεις προς το διαιτητή του αγώνα, χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για τριάντα (30) ημέρες. Γ) ΣΩΜΑΤΕΙΑ


) Στο Σωματείο “ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ”, τις ακόλουθες ποινές :

 

     α) Χρηματική ποινή εκατό (100,00) ευρώ, για παράβαση του άρθρου 15 παρ. 4 του Πειθαρχικού Κώδικα (ως γηπεδούχο Σωματείο δεν έλαβε τα προληπτικά μέτρα που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την διαφύλαξη του εν γένει αγωνιστικού χώρου, με αποτέλεσμα την είσοδο φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο και στο χώρο των αποδυτηρίων, μετά τη λήξη του αγώνα και την πρόσκληση επεισοδίων με ποδοσφαιριστές και παράγοντες της φιλοξενούμενης ομάδος, από τις οποίες προκλήθηκε τραυματισμός ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδος

β) Ποινή στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στο γήπεδό  του, όταν είναι γηπεδούχο, για δύο (2) αγωνιστικές ημέρες (άρθρο 15 παρ. 7) και  

 

β2) . Στον ποδοσφαιριστή του Σωματειου “ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ” Αργύριο Κράτσιο, με αριθμό δελτίου 1449217, ποινή δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή είκοσι (20,00) ευρώ (άρθρο 10 παρ. 1 περ. β, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 2δ), για άπόπειρα βιαιοπραγίας προς αντίπαλο ποδοσφαιριστή, μετά τη λήξη του αγώνα.  


2)  Το σωματείο “ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ”, με έγγραφο που απέστειλε στη διοργανώτρια αρχή (Ε.Π.Σ. Καστοριάς), δήλωσε την οριστική αποχώρησή του από το πρωτάθλημα της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της Ε.Π.Σ. Καστοριάς. Η δήλωση αυτή, ως οριστική, καθιστά ποινικά ελεγκτέο το Σωματείο και συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Α.Π., όπως εμφαίνεται στο διατακτικό.

                                      ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ

       ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ το Σωματείο ΄ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ”,  από τους υπόλοιπους αγώνες της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της Ε.Π.Σ. Καστοριάς, της αγωνιστικής περιόδου 2023 - 2024 και ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΙ αυτό στην αμέσως κατώτερη κατηγορία (άρθρο 17 παρ. 3 του Κ.Α.Π.).

       ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΙ όλους τους υπόλοιπους αγώνες του Σωματείου, σε βάρος του, με τέρματα 0 - 3 και υπέρ του αντιπάλου του, με τέρματα  3 - 0 (άρθρο 17 παρ. 2 του Κ.Α.Π.)

ΑΦΑΙΡΕΙ από το Σωματείο συνολικά δέκα πέντε (-15) βαθμούς από το τρέχον πρωτάθλημα και συνολικά δέκα πέντε (-15) βαθμούς από το επόμενο πρωτάθλημα που θα αγωνιστεί (άρθρο 17 παρ. 2 του Κ.Α.Π.).

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στο Σωματείο συνολική χρηματική ποινή εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ (άρθρο 17 παρ. 2 του Κ.Α.Π.). 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 26/10/2023                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 67


ΠΟΙΝΕΣ


Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

1.    ΚΡΑΤΣΙΟΣ Α.  του σωματείου «ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ» με αριθμό δελτίου 1449217 ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

2. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ Β. του σωματείου «ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ» με αριθμό δελτίου 1208447 ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

3. ΨΩΜΙΑΔΗΣ Γ. του σωματείου «ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ» με αριθμό δελτίου 1345614 ποινή τριών (3) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή δέκα (30,00) ΕΥΡΩ

4. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. του σωματείου « ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ» με αριθμό δελτίου 2016571 ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

5. ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ Π. του σωματείου «ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» με αριθμό δελτίου 2007306 ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. του σωματείου «ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ» με την ιδιότητα του αξιωματούχου ομάδας και δικαίωμα να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο  ΑΠΑΛΑΣΣΕΙ λόγω ασάφειας του Φύλλου Αγώνα από την κατηγορία της εξύβρισης. ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 20/10/2023                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 66


ΠΟΙΝΕΣ


Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

1.    ΓΙΑΝΝΗΚΩΤΣΙΟΣ Π. του Σωματείου «ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ», με αριθμό δελτίου 1464849, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ