ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2023/2024

Η ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ αφού έλαβε υπόψη της:
Την Αθλητική Νομοθεσία
Τον Κ.Α.Π. της Ε.Π.Ο.
Το Καταστατικό της
Την από 30/11-08-2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ και την 35/25-09-2023 απόφαση της Επιτροπής Εκτακτων Θεμάτων 
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2023/2024

    

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 (προχωρά σε τροποποίηση της προκήρυξης)

Για την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας (1η φάση αρμοδιότητας της Ένωσής μας) ποδοσφαιρικής περιόδου 2023-2024.


1.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ ( άρθρο 38 του ΚΑΠ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ)

α. Στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος ερασιτεχνών συμμετέχουν υποχρεωτικά οι ομάδες της Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και της Α' ερασιτεχνικής κατηγορίας. Η συμμετοχή των ομάδων της Β’ ερασιτεχνικής κατηγορίας είναι προαιρετική.

β.1. Τα πιο πάνω σωματεία, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι την Πέμπτη 28-09-2023 στην Ένωση Δήλωση Συμμετοχής, σε ειδικά έντυπα που επισυνάπτονται και πρέπει να συνοδεύεται από πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από όλα τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και συνυποσχετικό διαιτησίας υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του σωματείου, έγγραφο παραχώρησης γηπέδου, το παράβολο συμμετοχής για όλα τα σωματεία είναι δωρεάν. Η Δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων της Αθλητικής Νομοθεσίας, του Κ.Α.Π., του Καταστατικού της ΕΠΟ και της ΕΠΣ Καστοριάς και των όρων της παρούσης.

γ. Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής ή υποβολή δήλωσης με όρους συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το κύπελλο. Η ομάδα αυτή χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή μέχρι 500 Ε (άρθρο 39 παρ. 3 του ΚΑΠ).

δ. Για την ομάδα η οποία παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα. Ομάδα που παραιτείται από τον Τελικό Κυπέλλου ή Ομάδα που αποχωρεί από τον Τελικό μετά την έναρξή του, τιμωρείται με τις διατάξεις του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα.

ε. Στη δήλωση αυτή είναι ανάγκη να γνωστοποιηθούν και τα χρώματα του Σωματείου, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του ΚΑΠ.

στ. Στη δήλωση αυτή είναι ανάγκη να γνωστοποιηθεί και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουν κατά την διάρκεια των αγώνων κυπέλλου, το οποίο με ευθύνη σωματείου πρέπει να έχει την κατάλληλη άδεια λειτουργίας.


2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

α. Οι αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνών διοργανώνονται από την Ε.Π.Σ. Καστοριάς και η έναρξή τους ορίζεται το Σάββατο 30-09-2023 και Κυριακή 01-10-2023.

Ομάδες που συμμετέχουν.

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ

ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ 

ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΌΗΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΌΣ 

ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ 

ΑΣΤΡΑΠΉ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΊΑΣ

ΠΕΝΤΆΒΡΥΣΟΣ 

ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΌΚΗΠΩΝ

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΏΡΙΟΥ

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

ΚΑΣΤΩΡ 

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

ΑΕ ΒΙΤΣΊΟΥ 

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΎ 


Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 

ΚΑΣΤΟΡΙΆ 1980


3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θα διεξαχθεί κλήρωση ξεχωριστά για τις ομάδες της Β' κατηγορίας, ξεχωριστά για τις ομάδες που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο αθλητικων σωματείων  και ξεχωριστά για τις τέσσερις (4 )ομάδες που δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή στο μητρώο. Τα παιχνίδια της Α' κατηγορίας θα διεξαχθούν το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου και της Β' κατηγορίας την Κυριακή 01 Οκτωβρίου.

Τα παιχνίδια των ομάδων που δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή στο μητρώο αναβάλλονται και  θα οριστεί νέα ημερομηνία.

Θα διεξαχθούν μονά παιχνίδια με κλήρωση χωρίς παράταση με απευθείας εκτελεση πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας. 

Στις επτά (7)ομάδες για την επόμενη φάση θα προστεθεί η ομάδα της ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ 1980.

Μετά από κλήρωση θα διεξαχθούν τέσσερα  (4) μονά παιχνίδια νοκ άουτ και θα προκριθουν οι τέσσερις ομάδες.

Στην επόμενη φάση με κλήρωση τα παιχνίδια θα είναι διπλά χωρίς παράταση και χωρίς το εκτός έδρας γκολ να μετράει παραπάνω.

Οι δύο νικήτριες ομάδες παίζουν στον τελικό με παράταση και πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας.


4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 11 και 12 του ΚΑΠ και ειδικότερα:

α. Το πρόγραμμα των αγώνων Κυπέλλου ύστερα από δημόσια κλήρωση θα κοινοποιηθεί σε όλα τα σωματεία που θα πάρουν μέρος.


β. Ο ορισμός της ημέρας και ώρας έναρξης κάθε αγώνα είναι στην απόλυτη κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Κυπέλλου.

γ. Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα μετά την ανακοίνωση του προγράμματος των αγώνων Κυπέλλου να εξασφαλίζουν από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την Νομοθεσία την έκδοση Άδειας τέλεσης αγώνα.

δ. Η Ένωση έχει το απόλυτο δικαίωμα να ορίζει αγώνες και τα απογεύματα Τετάρτης ή και οποιαδήποτε άλλη ημέρα ή Αργία.

στ. Το πρόγραμμα των αγώνων καθορίζει τη χρονολογία διεξαγωγής κάθε αγώνα, την ώρα που θα αρχίζει, το γήπεδο στο οποίο θα τελείται, καθώς και την ομάδα που θα έχει την ιδιότητα της γηπεδούχου.


5.ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

α. Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων και οι γηπεδούχες ομάδες, ορίζονται με το πρόγραμμα των αγώνων.

β. Οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στη διάθεση της Ε.Π.Σ. κατάλληλο γήπεδο και εγκαταστάσεις (αγωνιστικός χώρος, αποδυτήρια γηπεδούχων – φιλοξενουμένων), για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας, καθώς και παραχωρητήριο γηπέδου από τους Δήμους που ανήκουν τα γήπεδα.

Ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ.


6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Όπως ορίζει το άρθρο 18 παρ 1β του Κ.Α.Π.,< τις κάρτες υγείας των (αγωνιζόμενων) ποδοσφαιριστών εν ισχύι.  Η κάρτα υγείας ενός ποδοσφαιριστή, αντίγραφο της οποίας κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΕΠΟ με την αίτηση μεταβολών ή κατά την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας, θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του ποδοσφαιριστή, θα φέρει την απαιτούμενη ιατρική θεώρηση και τη βεβαίωση ότι ο κάτοχος αυτής είναι απόλυτα υγιής και ικανός να αγωνίζεται σε αγώνες της ομάδας του. Η κάρτα υγείας ποδοσφαιριστή ισχύει για ένα έτος από τη θεώρησή της, η οποία θεωρείται από ιατρούς που προβλέπει ο νόμος (ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα καθώς και  ιατρούς άλλων ειδικοτήτων που έχουν παρακολουθήση μετεκπαιδευτικά σεμινάρια από το Ε.Κ.Α.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 άρθρου 33 του Ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4479/17 (ΦΕΚ 94Α/2017) και την υπ’ αριθμ. 386611/15976/1417/152/13-8-2018 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υφυπουργού Αθλητισμού και πρέπει να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η ημερομηνία, στην κατατιθέμενη στην ΕΠΟ ΝΕΑ κάρτα υγείας ποδοσφαιριστή, θα πρέπει να είναι είτε μηχανογραφημένη είτε με μηχανική σφραγίδα, άλλως αυτή δεν θα γίνεται δεκτή. Για τη νομότυπη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών σε έναν αγώνα αρκεί η προσκόμιση στο διαιτητή του της κάρτας υγείας αθλητή. Η κάρτα υγείας αθλητή εν ισχύι αποτελεί το μόνο αποδεικτικό μέσο σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων για τυχόν αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστών. Η, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη.
Επίσης όπως ορίζει το άρθρο 19 παρ. 10 του ΚΑΠ <Στους αγώνες των τοπικών και πανελλήνιων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και στα πρωταθλήματα γυναικών είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα εννέα (9) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο). Στους ίδιους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες και η συμμετοχή στον αγώνα μέχρι δύο (2) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική>.

7.ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ-ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
α. Η ομάδα που αποχωρεί από αγώνα Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας πριν τη λήξη του κανονικού χρόνου (συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης και του χρόνου εκτέλεσης των πέναλτι ), υφίσταται τις κυρώσεις, βάσει των διατάξεων του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα.
β. Η ομάδα που κρίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα Κυπέλλου σύμφωνα με το Φ.Α., εκτός από τις άλλες συνέπειες που υφίσταται, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα.
γ. Η ομάδα που δεν εμφανίζεται ν’ αγωνιστεί – εκτός απ’ τις άλλες συνέπειες – χάνει τον αγώνα, και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα.
δ. 1. Το Σωματείο που δεν μπορεί να πάρει μέρος σε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών δικαιοδοσίας ΕΠΣ Καστοριάς, οφείλει να ειδοποιήσει έγγραφα την διοργανώτρια  πριν από (4) τέσσερεις μέρες τουλάχιστον.
2. Αναιτιολόγητη κατά την κρίση της διοργανώτριας δήλωση της ομάδας κατά τα ανωτέρω, συνεπάγεται και τις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 17 του Κ.Α.Π.
3. Οι παραπάνω κυρώσεις δεν επιβάλλονται σε ομάδα που δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα για λόγους ανωτέρας βίας (μεταφορικά μέσα, διακοπή συγκοινωνιών λόγω καιρικών συνθηκών κλπ), κατά την κρίση του Δ.Σ. της διοργανώτριας και σύμφωνα με το άρθρ. 17 του Κ.Α.Π..
4. Ομάδα που παραιτείται από τον τελικό Κυπέλλου, τιμωρείται με βάση τις διατάξεις του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα .
ε. Όταν η διοργανώτρια ορίζει αγώνες σε ουδέτερα γήπεδα και δημιουργούνται φθορές στις εγκαταστάσεις του γηπέδου, το κόστος των ζημιών θα αποτιμάται και θα καταλογίζεται από την Ε.Π.Σ. στο υπαίτιο σωματείο, μετά από αυτοψία της Επιτροπής Γηπέδων.

8.ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
α. Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που θα δυσφημήσουν το άθλημα.
β. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημήσουν το άθλημα
ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό, επιβάλλονται με απόφαση της διοργανώτριας του αγώνα οι προβλεπόμενες ποινές από το άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα.

9.ΜΠΑΛΛΕΣ ΑΓΩΝΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
α. Κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Α.Π. που αφορά τις μπάλες του αγώνα.
β. Καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη, κατά τη διάρκεια τέλεσης των αγώνων,  να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο πλήρες φαρμακευτικό υλικό πρώτων βοηθειών , για την χρησιμοποίησή του από τους ποδοσφαιριστές.
γ. Σε όλους τους αγώνες, της διοργάνωσης ,  είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ αντίστοιχα ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, καθώς και απινιδωτής, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται και ισχύουν οι ποινές του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα.
δ. Κάθε μια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα πριν από την καθορισμένη έναρξή του,  ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να αγωνιστεί πέντε τουλάχιστον λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα.
ε. Επιτρέπονται μέχρι πέντε (5) αλλαγές σε κάθε αγώνα, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε τρεις (3) διακοπές, και δήλωση 20άδας, με εννέα (9) αναπληρωματικούς παίκτες στον πάγκο. Εφόσον και οι δύο ομάδες προβούν σε αλλαγή ταυτόχρονα, αυτή θα υπολογίζεται ως μία (1) από τις τρεις (3) διακοπές για κάθε ομάδα. Επιτρέπονται, επίσης, οι αλλαγές κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.
Σε περίπτωση που ο αγώνας  οδηγηθεί στην παράταση, οι ομάδες έχουν το δικαίωμα μίας επιπλέον αλλαγής ποδοσφαιριστή, έκτης (6), πέραν των πέντε (5) αλλαγών, που προβλέπονται κατά την διάρκεια του αγώνα (άρθρο 16 παρ 3α του ΚΑΠ).

10.ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
Για κάθε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών θα συντάσσεται με στυλό μελάνης ή διαρκείας με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Α.Π., σχετικό Φύλλο Αγώνα σε (3) τρία  αντίγραφα.

11.ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Για τις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες Κυπέλλου, τα έξοδα μετακίνησης τους βαρύνουν τις ίδιες.

12.ΟΙΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΓΩΝΑ
Οι εισπράξεις κάθε αγώνα ανήκουν στην γηπεδούχο ομάδα. Η ΕΠΣ Καστοριάς  με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής . παραιτείται από τα δικαιώματα του ποσοστού της επί των ακαθάριστών εισπράξεων των αγώνων της διοργάνωσης στους εντός έδρας αγώνες των σωματείων.
Η οικονομική διαχείριση του Τελικού  Κυπέλλου (έσοδα και έξοδα), ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην ένωση.
Η τιμή εισιτηρίου για όλους τους αγώνες καθορίζεται σε πέντε (5) ευρώ.
13.ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι διατάξεις του άρθρου 23 & 24 του Κ.Α.Π. εφαρμόζονται  για τις ενστάσεις του Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών. Για την επίλυση κάθε αθλητικής διαφοράς ή οποιασδήποτε άλλης διαφοράς που δημιουργείται από την εφαρμογή των καταστατικών Ε.Π.Ο. και Ε.Π.Σ.  Καστοριάς και των κανονισμών, αρμόδια είναι αποκλειστικά και μόνα τα θεσμοθετημένα αθλητικά δικαιοδοτικά όργανα και εφαρμόζονται αυστηρά οι διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΑΠ.

14.ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
α. Το Κύπελλο Ελλάδας Ερασιτεχνών δικαιοδοσίας Ε.Π.Σ. Καστοριάς  απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του Τελικού αγώνα μαζί με μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές αμέσως μετά τη λήξη του.
β. Στην ομάδα που κατατάσσεται  δεύτερη, απονέμεται επίσης κύπελλο και μετάλλια.
γ. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον Τελικό αγώνα καθώς και οι  αναπληρωματικοί, οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια, σύμφωνα με το τελετουργικό της διοργανώτριας.
δ. Οι ποδοσφαιριστές που δεν πειθαρχούν σ’ αυτή την υποχρέωση τιμωρούνται με ποινή αποκλεισμού (2) ΔΥΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Πρωταθλήματος και χρηματική ποινή 200 Ε και εφόσον αποδειχθεί η υπαιτιότητα του Σωματείου και της Διοίκησης του κατά την κρίση της διοργανώτριας τιμωρείται με απώλεια του πρώτου επίσημου αγώνα του πρωταθλήματος, το οποίο δικαιούται να μετέχει της επόμενης περιόδου και τις επιβάλλεται χρηματική ποινή ως 500 Ε, βάσει του άρθρου 46 παρ. 4 του ΚΑΠ.
15. SUPER CUP
Η κυπελλούχος ομάδα της Ε.Π.Σ. Καστοριάς περιόδου 2023-2024,  είναι υποχρεωμένη να λάβει μέρος στον αγώνα SUPER CUP που θα διοργανώσει η Ε.Π.Σ. Καστοριάς πριν την έναρξη της  αγωνιστικής περιόδου 2024-2024, σε ημερομηνία και γήπεδο που θα ανακοινωθεί με νεότερη απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΣ Καστοριάς. Ο αγώνας  SUPER CUP θα διεξαχθεί μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας της Α’ Κατηγορίας  και της κυπελλούχου ομάδας περιόδου 2023-24. Σε περίπτωση που πρωταθλήτρια και κυπελλούχος είναι η ίδια ομάδα τότε ο αγώνας SUPER CUP θα διεξαχθεί μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας και της φιναλίστ του κυπέλλου. Η μη συμμετοχή της υποχρεωμένης να συμμετέχει ομάδας στο SUPER CUP επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 21 του ΚΑΠ
.

16. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παραπάνω προκήρυξη αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ε.Π.Σ. σαν διοργανώτριας του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδος και των σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό.

17. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για κάθε τι που δεν προβλέπεται απ’ την Αθλητική Νομοθεσία, Οικονομική Εγκύκλιο, τους Κανονισμούς της ΕΠΟ και την Προκήρυξη αυτή, θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Καστοριάς

Με τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ