Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

Ενημέρωση για την καταχώρηση στοιχείων σωματείων στην ΑΑΔΕ

 Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς ενημερώνει τα σωματεία της, ότι σύμφωνα με τον νόμο 4557/ 2018 και τα άρθρα 20 και 21, υποχρεούνται να δηλώσουν τα στοιχεία του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία τους, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( Α.Α.Δ.Ε. ), μέσω του TAXISNET, στην εφαρμογή «ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ», το αργότερο μέχρι την 01/02/2021.


Σε περίπτωση μη υποβολής θα επιβληθούν στο σωματείο οι σχετικές κυρώσεις όπως, μη έκδοση φορολογικής ενημερότητας και χρηματικό πρόστιμο.
Τα σωματεία οφείλουν να απευθυνθούν ΑΜΕΣΑ στους λογιστές τους.