Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020

Ενημέρωση περί ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων και ζητημάτων Μ.Μ.Ε

 Με αφορμή τις πρόσφατες τροποποιήσεις άρθρων του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου που ανακοίνωσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές που θα ισχύσουν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου 2020-2021 στη διαχείριση των ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων των αγώνων, τόσο του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, όσο και των διοργανώσεων ανάμεσα σε ερασιτεχνικά σωματεία ευθύνης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς (Α΄, Β΄, Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων, Πρωταθλήματα μικτών και Υποδομών).

Στο πλαίσιο αυτό, σας παραθέτουμε αυτούσια την παράγραφο 9 του άρθρου 29 περί Ραδιοτηλεοπτικών και Μ.Μ.Ε. του ανωτέρω Κανονισμού, για την όσο το δυνατόν πιο έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σας.
Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα:
α) Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα διαδικτυακής (μέσω ίντερνετ) μετάδοσης των Πανελλήνιων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, των τοπικών πρωταθλημάτων ευθύνης των Ε.Π.Σ. και των πρωταθλημάτων του ποδοσφαίρου Σάλας (5Χ5) ρυθμίζονται με τις προκηρύξεις της οικείας διοργανώτριας. Με εξαίρεση των σωματείων Γ’ Εθνικής και των γυναικείων πρωταθλημάτων που η ΕΠΟ τα παραχωρεί στις Ε.Π.Σ. που ανήκουν.
β) Κάθε σύμβαση παραχώρησης των αναφερομένων στην παράγραφο 1 δικαιωμάτων μεταξύ ενός σωματείου και ενός δικαιούχου φορέα, για τα τοπικά πρωταθλήματα, ανεξαρτήτως υπάρξεως και ύψους τιμήματος, θα πρέπει να εγκρίνεται από την οικεία Ένωση ενώ για τα πανελλήνια πρωταθλήματα από την Ε.Π.Ο., και μόνον εφόσον το τίμημα της συμβάσεως ξεπερνάει το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα προ του αγώνα. Απαγορεύεται η απευθείας (ζωντανή) μετάδοση κάθε αγώνα όταν η σύμβαση παραχώρησης των δικαιωμάτων δεν έχει εγκριθεί από τη διοργανώτρια.
γ) Η είσοδος των ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων στα γήπεδα για απευθείας μετάδοση αγώνα, επιτρέπεται, μετά από σχετική έγγραφη άδεια της διοργανώτριας, μόνο σε αγώνες για την μετάδοση των οποίων έχει εγκριθεί η σχετική σύμβαση, όπου αυτή επιβάλλεται. Αν ένας αγώνας, μεταδοθεί χωρίς άδεια, η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με χρηματική ποινή έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.
δ) Δεν επιτρέπεται στις Ενώσεις η άρνηση παραχώρησης ραδιοτηλεοπτικής άδειας για απευθείας μετάδοση αγώνα άνευ τεκμηριωμένου λόγου. Στην περίπτωση ύπαρξης λόγου αρνήσεως, το αίτημα καθώς και ο λόγος που προτείνεται η απόρριψή του, υποχρεωτικά θα αποστέλλεται εγγράφως στην ΕΠΟ, η Ε.Ε. της οποίας θα αποφαίνεται επ' αυτού».
Όσοι επιθυμείτε να καλύψετε με οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες τρόπους οποιονδήποτε αγώνα των ανωτέρω κατηγοριών, παρακαλείσθε να προχωρήσετε στις απαιτούμενες ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω, πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων, ερχόμενοι σε συνεννόηση με την ίδια την Ένωση, καθώς και με το σωματείο του οποίου τον αγώνα ενδιαφέρεσθε να καλύψετε (αίτηση προς την Ένωση και έγγραφη άδεια από το γηπεδούχο Σωματείο).
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση σας. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.