ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
 Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΚΟΣΚΟΣΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ


ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣΤΑΜΙΑΣ: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
     
ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ: ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΕΛΟΣ:  ΑΜΠΑΡΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ