ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΒ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗΤΑΜΙΑΣ: ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
     
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΑΜΠΑΡΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣΜΕΛΟΣ:  ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ