Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011

ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝ ΑΓΩΝΑΗ επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΣ Καστοριάς ανακοινώνει
τον διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές για τον αναβληθέν αγώνα ΧΙΟΝΑΤΟ - ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ για την Τετάρτη 16/02/2011 και ώρα 15.00