Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ