Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Σας γνωστοποιούμε  την από 28-1-2014 απόφαση

του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Καστοριάς για σύγκληση τακτικής Γ.Σ. και την προκήρυξη εκλογών της Ε.Π.Σ. Καστοριάς: