Σάββατο 22 Μαρτίου 2014

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς ανακοινώνει

τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Διαιτησίας η οποία αποτελείται από τους κάτωθι:

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ                     Πρόεδρος
2. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                           Μέλος
3. ΣΠΥΡΟΥ ΣΥΜΕΩΝ                                                 >>