Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 19 19-01-2015  
   Σήμερα 19-01-2015  συνεδρίασε η επιτροπή κι αποφάσισε την επιβολή των  
         παρακάτω ποινών.
Α) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
     1)Ποινή μιάς (1) αγωνιστικής στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ  ΤΣΙΤΙΡΙΔΗ Α. με αρ.δελτίου ( 1454907 ) άρθρο 7 παρ. 3.
     2) Ποινή δύο (2) αγωνιστικών στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ  ΣΑΒΒΙΔΗ Κ. με αρ.δελτίου ( 1389111 ) άρθρο 10 παρ. 1β΄.
     3) Ποινή δύο (2) αγωνιστικών στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΧΙΛΙΟΔΕΝΤΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΟΥ Α. με αρ.δελτίου ( 1274342 ) άρθρο 10 παρ. 1β΄.
     4) Ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ  ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟ Π. με αρ.δελτίου ( 416773 ) άρθρο 10 παρ. δ΄.
     5) Ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ ΤΟΛΟΥ  Π. με αρ.δελτίου ( 1298344 ) άρθρο 10 παρ. δ΄.
     6)Ποινή μιάς (1) αγωνιστικής στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ  ΑΜΕΤΛΗ. με αρ.δελτίου ( 1286001 ) άρθρο 10 παρ. α΄.
     7)Ποινή μιάς (1) αγωνιστικής στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ  ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ Γ.  με αρ.δελτίου ( 569043 ) άρθρο 7 παρ. 3.
Β) ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
 Έγγραφη προειδοποίηση στο σωματείο ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ για όσα αναγράφονται στο φύλο αγώνα μεταξύ των ομάδων  ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ της 17/1/2015          ( άρθρο 6 παρ.1 ).
Γ) ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 
   1) Στον προπονητή του σωματείου ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΤΡΟΥ   ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους  40 ημερολογιακών ημερών και χρηματικό πρόστιμο 100 ΕΥΡΩ  ως υπότροπος για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α της 17-01-2015 ( αρθρο 11 παραγ. 2 & 4 ).Η ποινή αφορά το διάστημα από 20/01/2015-28/02/2015
  2) Στον προπονητή του σωματείου ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΙΩΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ χρηματικό πρόστιμο 50 ΕΥΡΩ για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α της 17-01-2015 ( αρθρο 11 παραγ. 2 ).
Δ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
1)Στον παράγοντα  του Σωματείου ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ  ΨΩΜΙΑΔΗ ΛΑΖΑΡΟ ποινή απαγορευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους 20 ημερολογιακών ημερών και χρηματικό πρόστιμο 50 ΕΥΡΩ για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α της 17-01-2015( αρθρο 11 παραγρ.2 ) .Η ποινή αφορά το διάστημα από 20/01/2015-08/02/2015. 
2)Έγγραφη επίπληξη στον παράγοντα του σωματείου ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ Β. 
για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α της 17-01-2015 ( άρθρο 6 παραγρ.2 ).