Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 20/ 18-02-2015 
 Σήμερα 18-02-2015  συνεδρίασε η επιτροπή κι αποφάσισε την επιβολή των παρακάτω ποινών.
 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 
    Στον προπονητή του σωματείου Μ.Α.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΠΡΩΤΟΓΕΡΟ ΜΑΡΚΟ  έγγραφη επίπληξη για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα ,  στον αγώνα της 14-02-2015 μεταξύ των ομάδων Μ.Α.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΎ ( Άρθρο 6 παρ.2 ).