Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA C

ΣΧΟΛΗ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΏΝ  UEFA  C

     Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς διοργανώνει Σχολή Προπονητών κατηγορίας UEFA-C στην Καστοριά από 2 έως 11/5/2016 (τηλ. επικοινωνίας Ε.Π.Σ. Καστοριάς 24670-83728, fax 24670-83787, 6944156794).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C΄
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή
2.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο

3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

5.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον
6.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
7.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις

Παράβολο
Παράβολο συμμετοχής σε σχολή UEFA-C 500,00 ευρώ.
Αρ. Λογαριασμού Ε.Π.Σ. Καστοριάς: GR95 0172 2480 0052 4802 1643 769 (Τράπεζα Πειραιώς).