Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016

ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΒΟΗΘΩΝ-ΠΑΡΑΤ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 20ης αγων Α ΚΑΤ, 15ης αγων Β ΚΑΤ, 9ης αγων ΠΑΙΔΩΝ, 9ης αγων ΠΡΟ ΠΑΙΔΩΝ