Τρίτη 6 Ιουνίου 2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Κ.Ε.Δ./ Ε.Π.Ο


Προς

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κύριε Πρόεδρε,


Σας διαβιβάζουμε συνημμένα ανακοίνωση που αφορά το Σεμινάριο Προεπιλογής Διαιτητών-Βοηθών Διαιτητών-Παρατηρητών-Εκπαιδευτών περιόδου 2017-2018 και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους διαιτητές-μέλη σας.

Με εκτίμηση

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους διαιτητές-μέλη σας που θα συμμετάσχουν στα Σεμινάρια Προεπιλογής Διαιτητών-Βοηθών Διαιτητών- Παρατηρητών-Εκπαιδευτών περιόδου 2017-18 ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής:

Οι κανόνες του παιχνιδιού 2016/17, οι τροποποιήσεις αυτών (αλλαγές κανόνων 2016/17) και οι πρακτικές οδηγίες για αξιωματούχους αγώνα 2016/17 που είναι ήδη αναρτημένα στο site της ομοσπονδίας θα αποτελέσουν την εξεταστέα ύλη των φετινών γραπτών εξετάσεων. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει ερωτήματα πολλαπλής επιλογής.

Οι εξετάσεις εικόνων με φάσεις αγώνων (video test) για τους παρατηρητές και εκπαιδευτές θα επιλεγούν από τα εκπαιδευτικά dvd UEFA RAP 15.2 & 16.1.

Οι ακριβείς ημερομηνίες και τοποθεσίες, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων θα ανακοινωθούν εντός των προσεχών ημερών. Θα πραγματοποιηθούν κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, τμηματικά σε Κορινθία, Αθήνα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα.

Οι αγωνιστικές δοκιμασίες (τεστ φυσικής κατάστασης) καθώς και η εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων θα λάβουν χώρα μεταγενέστερα, σε νέα ανά κατηγορία, σεμινάρια και σε χρονικό διάστημα πλησιέστερο προς την έναρξη των εθνικών πρωταθλημάτων. Τα τεστ φυσικής κατάστασης θα είναι το Υο-Υο για τους διαιτητές και το Ariet για τους βοηθούς.

Επίσης η αίτηση των Παρατηρητών θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο παράβολο των:

εκατόν είκοσι (120 €) ευρώ για τη Super Leagueεξήντα (60 €) ευρώ για τη Football Leagueσαράντα (40 €) ευρώ για τη Γ' Εθνικήτριάντα (30 €) ευρώ για τη Δ' κατηγορία

Η αίτηση των Εκπαιδευτών θα πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο των τριάντα (30 €) ευρώ.

Η κατάθεση του αντιτίμου θα γίνεται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Ο στην Τράπεζα Πειραιώς : 5082-021583-531 (ΙΒΑΝ: GR0501720820005082021583531)

 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν και όσοι συμμετείχαν στο σεμινάριο περιόδου 2016-2017 και απέτυχαν σε γραπτές ή αγωνιστικές δοκιμασίες και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Διαιτησίας.Η αίτηση των ΝΕΩΝ Παρατηρητών-Εκπαιδευτών θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο παράβολο των:τριάντα (30 €) ευρώ για παρατηρητήςτριάντα (30 €) ευρώ για εκπαιδευτήςΗ ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των νέων υποψηφίων βοηθών διαιτητών 3ης ,των νέων υποψηφίων διαιτητών 4ης κατηγορίας και νέων υποψηφίων γυναικών διαιτητών (εθνικά γυναικεία πρωταθλήματα) περιόδου 2017-2018 θα σας γνωστοποιηθεί με νεότερο έγγραφό μας.

Επίσης:

>     Οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές, παρατηρητές και εκπαιδευτές διαιτησίας οι οποίοι θα λάβουν μέρος στα σεμινάρια προεπιλογής θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά αντίγραφο ποινικού μητρώου. Οι νέοι υποψήφιοι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές, παρατηρητές και εκπαιδευτές διαιτησίας θα πρέπει να προσκομίσουν επιπρόσθετα και πιστοποιητικό γέννησης.

>     Οι παρατηρητές και εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν μαζί τους

υποχρεωτικά:     αντίγραφο ποινικού μητρώου, το αποδεικτικό

κατάθεσης  παραβόλου καθώς και αντίγραφο τίτλου σπουδών, το οποίο να έχει εκδοθεί πρόσφατα από τη σχολή αποφοίτησης τους και μόνο (π.χ. εξατάξιο γυμνάσιο, λύκειο ή άλλη ισότιμη σχολή) .

>     Οι κατέχοντες τίτλου σπουδών ισότιμης σχολής θα πρέπει να προσκομίσουν και τη σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα.

> Κατά την προσέλευση και για να γίνει δεκτή η συμμετοχή στα σεμινάρια πρέπει να προσκομίσουν:

-I- οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές όλων των κατηγοριών πρόσφατο τεστ κοπώσεως και υπέρηχο καρδιάς από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις.

 

-I- οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές όλων των κατηγοριών οφθαλμολογική εξέταση από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις (οπτικής οξύτητας-αντίληψης χρωμάτων).