Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ Καστοριάς σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων (33-37 και 41-42) του καταστατικού  της Ένωσης, καλεί τα μέλη της Ε.Ε. σε τακτική συνεδρίαση  την Τετάρτη 13/05/2020 και ώρα 20:30 στα γραφεία της Ένωσης με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Επικύρωση βαθμολογικών πινάκων των πρωταθλημάτων 2019-2020 και απόφαση για την κλήρωση του κυπέλλου, ακολουθώντας τις αποφάσεις της Ε.Π.Ο. για διακοπή των ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου.
2.  Προγραμματισμός για Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση Ε.Π.Σ.
3. Συζήτηση, προβληματισμοί, προτάσεις για την επόμενη μέρα του τοπικού μας ποδοσφαίρου.
4. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
5. Αλληλογραφία.

Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να εντάξει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, να ενημερώσει έγκαιρα τη γραμματεία της Ένωσης.