Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ο Πρόεδρος της Ε.Ε της Ε.Π.Σ. σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων (33-37 και 41-42) του καταστατικού  της Ένωσης, καλεί τα μέλη της Ε.Ε. σε τακτική συνεδρίαση  την Τετάρτη  15/07/2020 και ώρα 20:30 στα γραφεία της Ένωσης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση Πρόεδρου - προτάσεις μελών της Ε.Ε της Ένωσης.
2. Προγραμματισμός και ημερομηνίες έναρξης αγωνιστικών υποχρεώσεων.
3. Συζήτηση - προτάσεις - αλλαγές στις προκηρύξεις πρωταθλημάτων, κυπέλλου και υποδομών.
4. Προγραμματισμός σχολής Διαιτητών ενόψει νέας αγωνιστικής περιόδου.
5. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
6. Αλληλογραφία.
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να ένταξη άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, να ενημερώσει έγκαιρα τη γραμματεία της Ένωσης.