Σάββατο 10 Απριλίου 2021

ΣΧΟΛΗ UEFA D ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ«Ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, το οποίο στοχεύει στην ενημέρωση υπεύθυνων ομάδων και ακαδημιών, προπονητών, γονέων και εθελοντών, θα τεθεί σε εφαρμογή στις 8-9 KAI 15-16 Μαΐου 2021 στην ΕΠΣ Καστοριάς.

Ειδικότερα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σχεδίασε τη λειτουργία 16 ωρών Σχολών UEFA D (χωρίς οικονομική επιβάρυνση), συνδυάζοντας την παρουσίαση θεωρητικών διαλέξεων οργάνωσης και λειτουργίας ακαδημιών ποδοσφαίρου, καθώς επίσης επιδείξεων προπονητικών μονάδων - αγώνων για ηλικίες κάτω των 12 ετών.

Ανάλυση κανονισμών αναπτυξιακών ηλικιών, προσφορά πρώτων βοηθειών, οργάνωση ακαδημίας, οργάνωση δράσεων στην ακαδημία, οργάνωση ποδοσφαιρικών δράσεων, Προπονητής στις αναπτυξιακές ηλικίες κώδικας συμπεριφοράς, πολιτική για την παιδική κακοποίηση, ψυχολογία και παρακίνηση νέων αθλητών είναι ανάμεσα στα θέματα των επιμορφωτικών σεμιναρίων, με την Ομοσπονδία να στοχεύει στην ενιαία εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία μιας ποδοσφαιρικής ακαδημίας.

Οι σχολές UEFA D, εντάσσονται  στο εξαετές αναπτυξιακό πλάνο της Ε.Π.Ο. «Μπάλα Παντού», και θα λειτουργήσουν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας (ΕΠΣ) και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική για έναν, τουλάχιστον, εκπρόσωπο κάθε ακαδημίας και ομάδας, καθώς η κατοχή πιστοποιητικού UEFA D θα αποτελεί ένα από τα κριτήρια ελέγχου λειτουργίας και κατάταξης των ακαδημιών που θα θεσπιστούν από την Ομοσπονδία».

Επίσης, η παρακολούθηση της σχολής UEFA D είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όσους υποψήφιους προπονητές επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάθε νέα σχολή UEDA C 

 

 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 50 άτομα.

 

- Όλα θα μαθήματα θα είναι διαδικτυακά και θα σταλεί σύνδεσμος πρόσβασης σε κάθε συμμετέχοντα από τη Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης.

Το πρακτικό μέρος της σχολής θα πραγματοποιηθεί μόλις οι υγειονομικοί κανόνες το επιτρέψουν λόγω covid-19.


Παρακολούθηση σχολής :

 

·         Οι υποψήφιοι που θα δηλώσουν συμμετοχή θα λάβουν στο email τους έναν σύνδεσμό για να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω υπολογιστή ή του κινητού τους

 

·         Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν στην κατοχή τους υπολογιστή ή κινητό που να μπορεί να υποστηρίζει την εφαρμογή webex για την παρακολούθηση της σχολής.


Το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 03 Μαΐου 2021 και ώρα 14.00 οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν στην Ε.Π.Σ. Καστοριάς με ηλεκτρονικό μήνυμα, στη διεύθυνση epskast@yahoo.gr και μόνον σε μορφή αρχείου pdf, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. ΄Εντυπο πράξης συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους από την πλατφόρμα gov.gr, από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα, εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί στην Ε.Π.Σ. (να υπάρχει επισήμανση για την κατάθεση του εντύπου). 
2. Πίνακα προσωπικών πληροφοριών.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τη συμμετοχή τους στη σχολή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους από την πλατφόρμα gov.gr, από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα. 
Σε όσους επιλεγούν να παρακολουθήσουν τη σχολή θα σταλεί σύνδεσμος πρόσβασης στην πλατφόρμα webex από τη Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης της Ε.Π.Ο.