Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021

ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 04/05-12-2021

 ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 09/12/2021                                                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 265


ΠΟΙΝΕΣΑ)  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ


         1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Π. , του Σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ», με αριθμό δελτίου 1404210, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ  

 (άρθρο 10 παρ. 1θ,  άρθρο 10 παρ. 2ε) 

 

          2. ΚΟΤΣΙ ΓΚ., του Σωματείου «ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ», με αριθμό δελτίου 1483669, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ 

(άρθρο 7 παρ. 3)


           3. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ., του Σωματείου «ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ», με αριθμό δελτίου 1120479, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

 (άρθρο 7 παρ. 3) 

 

           4. ΜΠΑΤΖΙΟΣ Α., του Σωματείου «Α.Σ.ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ», με αριθμό δελτίου 1208255, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

 (άρθρο 7 παρ. 3) 

 

           5. ΠΑΠΠΟΣ Α., του Σωματείου «ΝΕΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ», με αριθμό δελτίου 1423922, ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ

 (άρθρο 10 παρ. 1δΙ,  άρθρο 10 παρ. 2ε)