Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 22/23-01-2022 ΚΑΙ 26-01-2022

ΚΑΣΤΟΡΙΑ : 28/01/2022                                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 05


ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ


         1. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ. , του Σωματείου «ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ», με αριθμό δελτίου 1209730, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ,  (άρθρο 7 παρ. 3) , στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ» - «ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ», που διεξήχθη την 22.01.2022.

 

  

     ΣΩΜΑΤΕΙΑ    

     

       Στο Σωματείο «ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ», ως αποκλειστικά υπαίτιο και υπεύθυνο της μη τέλεσης του αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ» - «ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ», που είχε προσδιορισθεί να διαξαχθεί  την 26.01.2022, στο γήπεδο της Κορησού Καστοριάς, επιβάλει σωρευτικά τις ακόλουθες ποινές : ‘

  α) Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του Σωματείου «ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ», με τέρματα 3-0 και σε βάρος του Σωματείου «ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ», με τέρματα 0 – 3,

  β) Επιβάλει χρηματική ποινή ύψους εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και

  γ) Αφαιρεί έναν (1) βαθμό από το βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (άρθρο 21 παρ. 3, περ. Ι και ΙΙα, ΙΙβ και ΙΙγ του Κ.Α.Π.).