Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης και τον υπεύθυνο εκπαίδευσης κ. Ρόντση Γρηγόριο γίνεται γνωστό  ότι ή έναρξη της Σχολής Διαιτητών της Ε.Π.Σ. Καστοριάς θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24/10/2022.