Δευτέρα 22 Μαΐου 2023

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 Προς : Όλα τα σωματεία δύναμης της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ 

 

Έχοντας υπόψιν :

Τις διατάξεις των Καταστατικών της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ και, ειδικότερα, των άρθρων 20, 21, 22, 23, 26, 27 και 30 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Καστοριάς και 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, και 12 του παραρτήματος Β.

Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και μετά το ν. 4726/ 2020, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις κάθε άλλου σχετικού νόμου.

Την από 29-05/05/2023 σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Καστοριάς.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ την Τετάρτη 28 Ιουνιου 2023 και ώρα 19:30, στα γραφεία της ΕΠΣ Καστοριάς με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των σωματείων – μελών και έλεγχος απαρτίας,

2) ορισμός τριών (3) μελών της για τον έλεγχο τήρησης των πρακτικών,

3) έκθεση διοικητικού απολογισμού

4) έγκριση διοικητικού απολογισμού

5) έκθεση οικονομικού απολογισμού

6) έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

7) έγκριση οικονομικού απολογισμού

8) έκθεση προϋπολογισμού 2023

9) έγκριση προϋπολογισμού 2023

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει η απαιτούμενη από το καταστατικό και τον ισχύοντα νόμο απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Τετάρτη  28 Ιουνίου 2023 και ώρα 20:30, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Θα ακολουθήσει ειδικό έγγραφο με οδηγίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των σωματείων που έχουν το σχετικό δικαίωμα.

Καστοριά, 05 Μαιου 2023

Για την Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Καστοριάς 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δ.

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ι.