Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2ου ΓΥΡΟΥ


Το υπόλοιπο πρόγραμμα της Α΄ και Β΄ κατηγορίας για τον 2ο γύρο είναι το εξής:              
                                                              Α΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

                                                                   Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ