Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2011

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Οι διαιτητές των φιλικών αγώνων εθνικών ομάδων νέων στην Καστοριά
ΕΛΛΑΔΑ - F.Y.R.O.M.

την  Τρίτη 11/01/2011 ώρα 16.00
και Πέμπτη 13/01/2011 ώρα 15.00