Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

ΠΟΙΝΕΣΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.7   ΤΡΙΤΗ 14/10/2014
Σήμερα 14/10/2014 συνεδρίασε η επιτροπή και αποφάσισε την επιβολή των παρακάτω ποινών.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
1) Ποινή τριών  (3) αγωνιστικών στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ  ΔΑΣΚΟΥΛΙΔΗ Κ. με αρ.δελτίου 1350243 (άρθρο 10-παρ.γ΄).
2) Ποινή τριών (3) αγωνιστικών στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΕΑ Χ. με αρ.δελτίου 1177577 (άρθρο 10-παρ.γ΄ ).
3) Ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Θ. με αρ.δελτίου 1185732 (άρθρο 10-παρ.δ΄ ).
4) Ποινή μιάς (1) αγωνιστικής στον Ποδοσαφαιριστή του Σωματείου ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗ Χ. με αρ.δελτίου 455473 (άρθρο 7-παρ.3).
5) Ποινή μιάς (1) αγωνιστικής στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΛΕΓΚΑΝΟ Β. με αρ.δελτίου 1353447 (άρθρο 7-παρ.3).
6) Ποινή μιάς (1) αγωνιστικής στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟ Δ. με αρ.δελτίου 1239551 (άρθρο 10-παρ.1-εδ. α΄).
7) Ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΠΑΣ ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗ Ι. με αρ.δελτίου 1234941 (άρθρο 10-παρ.δ΄ ).
          ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1) Ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στον Παράγοντα του Σωματείου ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Κ. και 50,00 ευρώ χρηματικό πρόστιμο για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 11/10/2014 με αντίπαλο την ομάδα των ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ (άρθρο 11-παράγραφος 2). Ισχύς ποινής από 15/10/2014 εώς και 24/10/2014
2) Ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών στον Παράγοντα του Σωματείου ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΙΔΗ Δ. και χρηματικό πρόστιμο 50,00 ευρώ για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 11/10/2014 με αντίπαλο την ομάδα των ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ (άρθρο 11-παράγραφος 2).Ισχύς ποινής από 15/10/2014 εώς και 3/11/2014.
 3) Ποινή έγγραφης επίπληξης στον Παράγοντα του Σωματείου ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ Ι. για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 12/10/2014 με αντίπαλο την ομάδα των ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ (άρθρο 6-παράγραφος 2).
         ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

1) Χρηματικό πρόστιμο 50,00 ευρώ στον Προπονητή του Σωματείου ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΛΥΒΑ Χ. για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 11/10/2014 με αντίπαλο την ομάδα του ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ (άρθρο 6-παράγραφος 3).