Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 25/30-03-2015
   Σήμερα την 30-03-2015 συνεδρίασε η επιτροπή κι αποφάσισε την επιβολή των  
         παρακάτω ποινών.

1) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
       Ποινή μίας (1) αγωνιστικής στους  Ποδοσφαιριστες του Σωματείου Α.Ο ΚΑΣΤΩΡ 
μ       α) Πετρόπουλο Α. με   Α.Δ  ( 117360 )
          β) Δινάδη  Λ.   με   Α.Δ  (1234825 )        (  Άρθρο 7 παρ. 3 . )
2     2) ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
    Στον προπονητή του σωματείου  του σωματείου Α.Ο ΚΑΣΤΩΡ Ποντίκη Θ. έγγραφη επίπληξη  για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α της 28-03-2015 ( αρθρο 6 παραγ. 2  ) .