Τρίτη 28 Απριλίου 2015ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 28/27-04-2015
   Σήμερα την 27-04-2015 συνεδρίασε η επιτροπή κι αποφάσισε την επιβολή των  
         παρακάτω ποινών.
Α) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ  
      1)  Ποινή αποκλεισμού  (1) μίας  αγωνιστικής στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ  Παλαιοδήμο Ν.   με αρ. δελτίου (1121856 )  (Άρθρο 7 παρ.3 )
      2)  Ποινή αποκλεισμού  (1) μίας  αγωνιστικής στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΒΑΣΕΙΛΙΑΔΑ Μαστορίδη Θ.  με αρ. δελτίου (547709 )  (Άρθρο 7 παρ.3 )
      3)  Ποινή αποκλεισμού  (1) μίας  αγωνιστικής στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ Κλαζίδη Ι.  με αρ. δελτίου (1346173)  (Άρθρο 7 παρ.3 )
 Β) ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
    Στον προπονητή του σωματείου Μ.Α.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  Πρωτογερο Μ. έγγραφη επίπληξη  για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α της 25-04-2015 ( αρθρο 6 παραγ. 2  ) .