Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Η ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΊΑ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ.


Σύμφωνα με τους παρακάτω  Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.: α) Κ.Α.Π.Ερασιτεχνικών Ομάδων άρθρο 21, παρ. 7  και  β)  Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγραφών – παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμών για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές  άρθρο 11, παρ. 13, ισχύουν τα εξής για όλα τα  σωματεία, αν δεν τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους οφειλές από οποιαδήποτε αιτία: - δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή σε οποιαδήποτε πρωτάθλημα της περ. 2017 – 2018(α) - δεν μπορούν  να προβούν σε οποιαδήποτε μεταβολή(απόκτηση-παραχώρηση -νέα εγγραφή -αποδέσμευση) στη δύναμη των ποδοσφαιριστών τους (β). Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να τακτοποιήσετε τις οφειλές σας έως τις 16-07-2017.  Επίσης σύμφωνα με τον  Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγραφών – παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμών για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές  άρθρο 11 παρ 12 : Κάθε ποδοσφαιριστής που εκτίει ποινή για βία στους αγωνιστικούς χώρους,  καθώς και για τα πειθαρχικά αδικήματα των άρθρων 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  και 25 και 26 του Πειθαρχικού Κώδικα και για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή,  δεν δικαιούται εγγραφής ή μετεγγραφής σε άλλη ομάδα.