Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ       Σας επισημαίνουμε ότι για την είσοδο των προπονητών στους αγωνιστικούς χώρους απαιτείται η έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, για την έκδοση του οποίου από την Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  απαιτούνται:
1. Ταυτότητα προπονητή UEFA ή Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31.12.2018.
2. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες.
3. Βεβαίωση μέλους στο οικείο Σύνδεσμο προπονητών.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο. αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο.
  Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό (μέσω TAXISNET) με το σωματείο το οποίο κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ (φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή).

 Παρακαλούμε να μεριμνήσετε άμεσα για την έκδοση του Δελτίου, ώστε να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα με την έναρξη των επίσημων διοργανώσεων της Ένωσής μας.