Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

  Σας γνωρίζουμε ότι παρελήφθησαν από την Ε.Π.Ο. τα πιστοποιητικά παρακολούθησης από την Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων που πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά 17 και 18 Νοεμβρίου του 2018 από την Ε.Π.Σ. Καστοριάς και τον Σύνδεσμο Προπονητών Καστοριάς.
  Παρακαλούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν την ανωτέρω σχολή να παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους από την γραμματεία της Ε.Π.Σ. Καστοριάς , ώστε να ξεκινήσουν άμεσα την
διαδικασία έκδοσης ταυτότητας τριετίας 2019-2021 προπονητή UEFA και Ε.Π.Ο.