Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Καστοριάς


  Με απόφαση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και σε εφαρμογή σχετικών άρθρων του καταστατικού (19, 24-25, 33-37) σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση της Ε.Ε την Πέμπτη  23/01/2020 ώρα 20.30 στα γραφεία της Ένωσης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

• Τροποποίηση Προκήρυξης με βάση έγγραφο της Νομικής υπηρεσίας της Ε.Π.Ο.
• Θέματα επιτροπών.
. Προγραμματισμός ημιτελικής φάσης Κυπέλλου.
• Άλλα τρέχοντα θέματα.
. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
 
Επισημαίνεται ότι αν κάποιο μέλος επιθυμεί την ένταξη στην ημερήσια διάταξη άλλου θέματος θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα τον Γενικό Γραμματέα.