Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2020 - 2021

Γνωρίζουμε στα σωματεία μας  λόγω της αναβάθμισης τους συστήματος έκδοσης των δελτίων από την Ε.Π.Ο. και εν όψει της νέας μεταγραφικής περιόδου, τα κάτωθι:

1.  .  Με την κατάθεση των δικαιολογητικών για την έκδοση των δελτίων όσον αφορά στις φωτογραφίες,  η μία θα επικολλάται στο έντυπο μεταβολών και η 2η θα αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στο email της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  epskastorias@yahoo.com προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση του δελτίου από την ομοσπονδία.

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η αναγραφή του ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ καθώς και του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ του ποδοσφαιριστή ως θέμα αποστολής στην αποστολή των φωτογραφιών μέσω email.

(π.χ. ΘΕΜΑ:  ΟΜΑΔΑ – ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Σε περίπτωση αποστολής πέραν της μίας φωτογραφίας ποδ/στών, αυτές θα αποστέλλονται συγκεντρωτικά στην Ε.Π.Σ. Καστοριάς  σε ένα email το οποίο θα περιλαμβάνει ξεχωριστά σε κάθε φωτογραφία το όνομα του ποδοσφαιριστή.

 2.   Επίσης ΘΑ ΣΚΑΝΑΡΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για κάθε ποδοσφαιριστή και θα συνοδεύει την φωτογραφία του η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ προκειμένου να αποστέλλεται στην Ε.Π.Ο. μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.