Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

 Όσον αφορά τα δικαιολογητικά όλων των μεταγραφικών κινήσεων είναι πλέον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ μαζί με την αίτηση μεταβολής η προσκόμιση και «ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ» του ποδοσφαιριστή από δικηγόρο.

  Οι μεταγραφές Δανεισμών-Υποσχετικής μετατράπηκαν σε Μεταγραφές Ερασιτεχνών Ορισμένου Χρόνου με υποχρέωση επιστροφής. Μαζί με την αίτηση μεταβολής του εκάστοτε ποδοσφαιριστή απαιτείται και  Ιδιωτικό Συμφωνητικό (υπογεγραμμένο από τις τρεις πλευρές, δύο σωματεία και ποδοσφαιριστής).  Το έντυπο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού θα κυκλοφορήσει εντός των επόμενων ημερών (ίσως και ωρών) με το παράβολο να παραμένει στα 15 ευρώ.
   Για τις μεταγραφικές κινήσεις αλλοδαπών ποδοσφαιριστών είναι υποχρεωτική η προσκόμιση επικυρωμένου Φωτοαντίγραφου του Διαβατηρίου, μαζί με επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο της Άδειας Διαμονής σε Ισχύ.
Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που (δεν έχει δελτίο ορισμένου χρόνου και) έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας (μέχρι τώρα  ίσχυε το 25ο έτος) και κατά τις πέντε (5) προηγούμενες συνεχείς αγωνιστικές περιόδους ανήκε στην ίδια ομάδα, δικαιούται να ζητήσει την αποδέσμευσή του με αίτηση του στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο., που υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που επιθυμεί να ζητήσει την αποδέσμευσή του από σωματείο λόγω χιλιομετρικής απόστασης(λόγω φοίτησης, γάμου, εργασίας) δύναται να το κάνει με αίτηση του στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο., που υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
   Επιπλέον, επειδή το σύστημα έκδοσης δελτίων της ΕΠΟ περνά σε νέα εποχή και αναβαθμίζεται, τα σωματεία που επιθυμούν μπορούν να προσκομίζουν τόσο τη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή, όσο και όλα τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση μεταβολής (σε αυτήν την περίπτωση βέβαια απαιτείται να είναι όλα τα πεδία σωστά συμπληρωμένα και σφραγισμένα) σε ψηφιακή μορφή (μέσω email ή σε usb). Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθείται ο παραδοσιακός τρόπος προσκόμισης των εγγράφων. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία - διευκρίνιση, απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Ένωσης.