Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Μέσα στον  Ιούνιο αλλά και τον Ιούλιο, για όσα σωματεία προβλέπεται από τα καταστατικά τους, θα πρέπει να διεξαγάγουν τις Γενικές Συνελεύσεις τους και τις εκλογές για την ανάδειξη νέων διοικήσεων τους.


Η διεξαγωγή των εκλογών θα πρέπει  να  γίνει βάση όσων προβλέπονται από την νέα αθλητική νομοθεσία

Συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρχει  ορισμένος Δικαστικός αντιπρόσωπος ο οποίος θα πρέπει να ζητηθεί από τον Δικαστικό Σύλλογο.

Ο τρόπος εκλογής  έχει ως εξής:

Α) Ξεχωριστή υποψηφιότητα προέδρου

Β) Ξεχωριστή Υποψηφιότητα Τακτικών Μελών

Γ) Ξεχωριστή Υποψηφιότητα Μελών  Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η ψηφοφορία βάση της νομοθεσίας είναι η εξής:

α) Ένας σταυρός στην Υποψηφιότητα Προέδρου

β) Οι σταυροί για τα Τακτικά Μέλη πρέπει να  είναι ίσοι με τα 2/3 του αριθμού των μελών του Δ.Σ. του εκάστοτε σωματείου.

Δηλαδή, 

Ένα σωματείο που έχει 9μελές Δ.Σ. βάζει 6 σταυρούς στη λίστα Υποψηφίων Τακτικών Μελών.

Ένα σωματείο που έχει 7μελές Δ.Σ. βάζει 5 σταυρούς στη λίστα Υποψηφίων Τακτικών Μελών.

Ένα σωματείο που έχει 5μελές Δ.Σ. βάζει 4 σταυρούς στη λίστα Υποψηφίων Τακτικών Μελών.

Ένα σωματείο που έχει 11μελές Δ.Σ. βάζει 8 σταυρούς στη λίστα Υποψηφίων Τακτικών Μελών.

γ) Τρείς σταυροί στην υποψηφιότητα Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής .

                                                                   …………………………………………………………………….

Ακολούθως τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται στην Περιφέρεια και στη συνέχεια να γίνεται η επικαιροποίηση των στοιχείων στο Μητρώο Σωματείων της Γ.Γ.Α.

Μέσα στις επόμενες Υποχρεώσεις των ερασιτεχνικών Σωματείων είναι η τροποποίηση των καταστατικών τους  βάση νέας ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας, αλλά και όσα ενημερώνονται από την Γ.Γ.Α. μέσω των σχετικών email που έχουν  δώσει στην εγγραφή τους στο Μητρώο.