Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε. ΤΗΣ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ

 Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής  έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 καλεί σε Tακτική Συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Τετάρτη 09/06/2021 Ώρα 20:00. στα γραφεία της Ένωσης.


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Ενημέρωση Προέδρου.

2. Έγκριση  τροποποίησης του καταστατικού της Ένωσης με βάση τον νέο αθλητικό νόμο.

3. Υπόδειξη αναπληρωτή  εκπροσώπου της ΕΠΣ στην τακτική γενική συνέλευση της  ΕΠΟ τις 25.06.2021.

4.  Ορισμός ημερομηνίας για την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης.

5. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

6.  Αλληλογραφία, διάφορα θέματα.