Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 18/19-03-2023

 ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 27/03/2023                                                                                              ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15

       Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

 

1.    ΚΥΔΩΝΑΚΗ Α.,  του Σωματείου «Α.Σ. ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ», με αριθμό δελτίου 1469408, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

 

2.    ΚΟΥΤΣΙΚΑΝΙΔΗ Η. ,  του Σωματείου «Α.Ε. ΓΡΑΜΜΧΩΡΙΩΝ», με αριθμό δελτίου 1441298, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ,

3.    ΟΛΟΚΤΣΙΔΗ Ι.,  του Σωματείου «ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», με αριθμό δελτίου 1537501, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

 

    

       Β) ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ  

   

1. Στο Σωματείο “Α.Σ. ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ¨, για παράβαση των άρθρων 14 παρ. 1 α, 14 παρ. 1β, 14 παρ. 3 και 15 παρ. 3 του Πειθαρχικού Κώδικα, κρίνοντας η Επιτροπή ότι δεν προέκυψε κίνδυνος σωματικής βλάβης κατά προσώπου νόμιμα ευρισκόμενου στον αγωνιστικό χώρο, και ενόψει της συνομολόγησης από το Σωματείο των παραπάνω πράξεων και του γεγονότος ότι ουδέποτε κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο προκάλεσε ανάλογα γεγονότα, αναγνωρίζει ότι συντρέχει ελαφρυντική περίσταση και επιβάλει χρηματική ποινή τριάντα (30,00)  ευρώ  για κάθε πράξη.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΙ τις παραπάνω ποινές και επιβάλει συνολική ποινή εξήντα (60,00) ευρώ, αποτελούμενη από μία από τις μεγαλύτερες των τριάντα (30,00), προσαυξανόμενης κατά δέκα (10,00) ευρώ από εκάστη των λοιπών (30,00 + 10,00 + 10,00 + 10,00 = 60,00 ευρώ, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «Α.Σ. ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ» - «Α.Ε. ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ, που διεξήχθη την 18.03.2023.

2. Στο Σωματείο “Α.Ε. ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ”,  για παράβαση των άρθρων 14 παρ. 3 και 15 παρ. 3 του Πειθαρχικού Κώδικα, κρίνοντας η Επιτροπή ότι δεν προέκυψε κίνδυνος σωματικής βλάβης κατά προσώπου νόμιμα ευρισκόμενου στον αγωνιστικό χώρο,και ενόψει και της απαξίωσης που επέδειξε το Σωματείο στην κλήση να παραστεί ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής, επιβάλει χρηματική ποινή πενήντα (50,00 ευρώ)  για κάθε πράξη.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΙ τις παραπάνω ποινές και επιβάλει συνολική ποινή εβδομήντα πέντε (75,00) ευρώ, αποτελούμενη από μία από τις μεγαλύτερες των πενήντα (50,00) ευρώ, προσαυξανόμενης κατά το ήμισυ από τη δεύτερη (50,00 + 25,00 = 75,00 ευρώ), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «Α.Σ. ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ» - «Α.Ε. ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ, που διεξήχθη την 18.03.2023.