Παρασκευή 7 Απριλίου 2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε. ΤΗΣ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 του εδαφίου β’, καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Δευτέρα  10.04.2023 και ώρα 20:30 στα γραφεία της Ένωσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Ενημέρωση Προέδρου
Προγραμματισμός ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης.
Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών
Αλληλογραφία - διάφορα