Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16  ΤΡΙΤΗ 09-12-2014  

       Σήμερα 02-12-2014 συνεδρίασε η επιτροπή κι αποφάσισε την επιβολή των  
         παρακάτω ποινών.
      1)Ποινή μιάς (1) αγωνιστικής στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου Νέστωρ Νεστορίου Δημητριάδη Σ. με αρ.δελτίου 1302627 (άρθρο 10-παρ.1α εδ. 3).
      2) Ποινή τριών (4) αγωνιστικών στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου Α.Ο ΚάστωρΤράντα Α. με αρ.δελτίου 1221474 (άρθρο 10-παρ.δ-εδάφιο 2).
      3) Ποινή μιάς (1) αγωνιστικής  στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου Καραμήτρο Ι.  με αρ.δελτίου 1182468 (άρθρο 7-παρ.3)
      4)Στον Προπονητή του σωματείου Χιλιόδεντρο Ζαρογιάννη Δ. ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα 20 ημερολογιακών ημερών και χρηματικό πρόστιμο 100 Ευρώ ως υπότροπος για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 6-12-2014 .( άρθρο 11 παραγ. 2 & 4) Ηποινή αφορά το διάστημα από 10-12-2014 έως 30-12-2014.
      5)Στον Παράγοντα της Πολυκάρπης Δάγκα Π. ποινή απαγόρευσης στους αγωνιστικούς χώρους 10 ημερολογιακών  ημερών και χρηματικό πρόστιμο 50 Ευρώ για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 6-12-2014 ( Αρθρο 11 παραγ. 2 )