Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 17  ΤΡΙΤΗ 16-12-2014  

   Σήμερα 16-12-2014 συνεδρίασε η επιτροπή κι αποφάσισε την επιβολή των  
         παρακάτω ποινών.
      1)Ποινή μιάς (1) αγωνιστικής στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου M. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΛ.  με αρ.δελτίου ( 556385 ) άρθρο 7 παρ. 3).
      2)  Στον Παράγοντα της Πολυκάρπης ΚΟΛΚΑ Π. ποινή έγγραφης επίπληξης  για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 13-12-2014 ( Αρθρο 6  παραγ. 2 )