Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

ΠΟΙΝΕΣ

     

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.15    ΤΡΙΤΗ 02-12-2014

         Σήμερα 02-12-2014 συνεδρίασε η επιτροπή κι αποφάσισε την επιβολή των  
         παρακάτω ποινών.

1)      Ποινή μιάς (1) αγωνιστικής στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου Α.Ε. ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ Λ. με αρ.δελτίου 1160687 (άρθρο 7-παρ.3).
2)      Ποινή τριών (3) αγωνιστικών στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου Α.Ε. ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ ΜΗΛΙΟ Σ. με αρ.δελτίου 1156996 (άρθρο 10-παρ.1-εδάφιο ε΄).
3)      Ποινή τριών αγωνιστικών στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ ΤΖΑΧΑΛΗ Α. με αρ.δελτίου 1302625 (άρθρο 10-παρ.1-εδάφ. ε΄)