Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

     Με την υπ' αριθμ. 13/26-9-2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής η σύνθεσή της έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                                ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                        ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ          
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                 ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ            
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                ΚΟΣΚΟΣΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:        ΒΟΪΒΟΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ          
ΤΑΜΙΑΣ:                                     ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ:                             ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:    ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Η  Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων αποτελείται από τους:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΚΟΣΚΟΣΙΔΗ ΙΑΚΩΒΟ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ

Με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν οι Επιτροπές:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
ΜΕΛΗ:          ΣΠΥΡΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
                       ΡΟΝΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
ΜΕΛΗ:          ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
                       ΑΜΠΑΡΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΛΗ:          ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
                       ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΛΗ:         ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                      ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΗ:          ΔΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                       ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΟΪΒΟΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΕΛΗ:          ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                       ΜΠΟΥΡΙΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:                      ΓΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ